Hospitalsenhed Midts lungeeksperter i Silkeborg, Viborg og Skive havde en ekstra travl arbejdsdag på den Internationale Lungedag onsdag den 18. november.

19-11-2015

Sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner, lægepraksis og på apoteker sørger hvert år for, at den Internationale Lungedag i november får stor opmærksomhed med forskellige events. Den Internationale Lungedag onsdag den 18. november 2015 var ingen undtagelse. Og igen i år gav HE Midts lungeeksperter et stort bidrag til, at lungesagen generelt kom i rampelyset – og at mange fik undersøgt og repeteret symptomer på lungesygdomme og vigtigheden af at forebygge og behandle.

Patienter bakkede op
Som noget nyt havde Viborg/Skiveholdet allieret sig med fem patienter i iltbehandling. De stillede op i Sct. Mathias Centret i Viborg som en del af den stand, hospitalet og Lungeforeningen bemandede i fællesskab. Patienterne gik i dialog med forbipasserende, der gerne ville høre nærmere om, hvordan livet kan forme sig side om side med et iltapparat i døgndrift.


En af patienterne er Michael Juncker, som i 24 år har haft svær KOL, der ikke lader sig stabilisere.
En lungetransplantation ville bedre hans situation – men den mulighed afviser han på forhånd, blandt andet fordi han finder operationen for risikobetonet.
Det er ikke tobak, der har ødelagt hans lunger. Den tidligere brandmand og røgdykker har derimod været udsat for en røgulykke. Og inden da et voldsomt biluheld. Han mener, at de to hændelser tilsammen bærer skylden for hans dårlige lunger.
I sin nuværende situation er han glad for at kunne holde kontakt med andre mennesker på internettet. Han er også glad, fordi han kan tære på minderne fra et oplevelsesrigt liv, blandt andet under ophold i USA, Canada og Grønland. Hans mange fotografier hjælper erindringerne frem – og en del bliver skrevet ned.
Det ærgrer ham, at omgivelserne altid går ud fra, at hans KOL er selvforskyldt på grund af tobaksrygning. Og det er en af grundene til, at han er med på lungemedicinernes stand. For at fortælle, at tobak ikke er den eneste årsag til KOL. Men ellers er Michael Junckers budskaber klare:

  • Lad være med at ryge.
  • Få dine lunger tjekket.
  • Mind din familie om, at de skal få lungerne tjekket.
  • Vær åben om din situation, hvis du får KOL.

Viborg/Skiveholdet var også synlige i gågaden, hvor de uddelte cirka 400 foldere til interesserede forbipasserende og opfordrede dem til at få tjekket deres lungefunktion i Viborg Sundhedshus den følgende dag.

foto: Agata Lenczewska-Madsen 

Lungetjek i forhallen på RH Silkeborg
I Silkeborg benyttede 75 borgere sig af muligheden for at få målt deres lungefunktion. Af disse blev otte opfordret til at gå til egen læge og blive nærmere undersøgt under rolige og mere optimale forhold, end i den travle forhal. Dagens første "gæst" var en journalist fra DR P4 Østjylland. Han havde et dobbelt formål med at komme - dels at få målt sin lungefunktion, dels at få et kort radiointerview. Han fik begge dele.


Lungesygeplejerskerne Sanne Børgesen og Trine Juul Volshøj tilbød lungefunktionsmåling og gode lungeråd fra deres stand i forhallen på RH Silkeborg. Fotos: Udlånt fra Lungeambulatoriet i Silkeborg.

 

Uddannelsesinstitutioner og Sundhedshus i Skive
DR var også på banen i Skive, da Viborg/Skiveholdet besøgte "10'eren" - Skives 10. klasse. 80 ud af 90 elever lyttede opmærksomt til overlæge Michael Skov Jensens halvtimes foredrag om risikoen ved rygning, herunder damp og vandpibe - og han fremhævede den sunde livsstils betydning for at forebygge cancer.
Inden lektionen havde alle elever fået en ”udfordringspose” med pjecen: Kys en ryger. Til alt held indeholdt posen også et par bolsjer ...

Efter besøget i 10. klasse tog Viborg/Skiveholdet til Social- og Sundhedsskolen i Skive, hvor de i samarbejde med Lungeforeningen bemandede KRAM-stande. Her kunne deltagerne blandt andet få målt kulilte i blodet efter at have været ude at ryge. Også her leverede Michael Skov Jensen et foredrag, som blandt andet handlede om elevernes kommende rolle som sundhedsfremmer, fx hvis en borger ønsker hjælp til rygestop.


Overlæge Michael Skov Jensen betonede over for eleverne på Social- og Sundhedsskolen i Skive, at de alle i deres professionelle virke har pligt til at arbejde sundhedsfremmende. Fotos: Udlånt fra Lungemedicinsk Afdeling i Viborg.

 

Viborg/Skiveholdet deltog også i Skive Sundhedshus' tilbud om lungefunktionsmåling. Det blev et tilløbsstykke af format med mindst 150 målinger. En del af de fremmødte måtte på venteliste med løfte om at få udført målingen på et senere tidspunkt.