Hospitalsenhed Midt består af Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive, som samlet i en organisation bl.a. har fælles hospitalsledelse og administration. 

Organisationsdiagram for Hospitalsenhed Midt

Download organisationsdiagrammet (pdf).