Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i det offentlige og i det private sundhedsvæsen.

Styrelsen udarbejder en rapport efter hvert tilsyn. I rapporten kan du se, om der er konstateret overtrædelser eller mangler, der har betydning for patientsikkerheden.

Her kan du se de rapporter, der er udarbejdet på baggrund af tilsynsbesøg i Hospitalsenhed Midt:


Testcenter Silkeborg - maj 2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 11-05-2021 vurderet, at der på Testcenter Silkeborg er ingen problemer af betydning for patientsikkerheden:


Det parakliniske område – november 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 25. november 2019 foretaget sundhedsfaglig tilsyn på det parakliniske område. Tilsynet er foretaget i Medicinsk Afdeling, Børn & Unge, Patologi og Blodprøver & Biokemi. Tilsynet viste, at området opfylder styrelsens mål for patientsikkerhed:


Forløb med tarmslyngpatienter - september 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 2. september 2019 foretaget et sundhedsfaglig tilsyn på patientforløb omhandlende tarmslyng. Tilsynet er foretaget i Akutafdelingen, Operation & Intensiv og Kirurgi. Tilsynet viste, at patientforløbene opfylder styrelsens mål for patientsikkerhed:


Methotrexat - december 2018

Den 6. december 2018 har der været sundhedsfaglig tilsyn på lægemidlet Methotrexat i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Tilsynet viser, at afdelingen opfylder styrelsen mål:

Kontakt Hospitalsenhed Midt


telefon78 44 00 00
 


destinationsnålHeibergs Alle 5A
8800 Viborg

 


mailSend sikker e-mail til Hospitalsenhed Midt

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med nemID)


websiteYderligere information
 

Kontakt Hospitalerne

Hospitalsledelsen

Afdelings- og centerledelser

Pressehenvendelser