Hospitalsenhed Midt arbejder efter et virksomhedsgrundlag, der er et fælles grundlag for ledelse, drift og udvikling på alle niveauer i institutionen.

Virksomhedsgrundlaget har til formål at skabe klarhed over institutionens værdier og mål for både interne og eksterne interessenter.

Hospitalsenhed Midts virksomhedsgrundlag 2020

 

Download virksomhedsgrundlaget (pdf)


 

Mission

Vi udvikler specialiserede sundhedsydelser, hvor patienterne
oplever sammenhæng og høj faglig kvalitet. 

Mission statement: Hospitalsenhed Midt – med Hjerne ∙ Hjerte ∙ Vilje

Vision

Vi vil være patientens foretrukne valg i et integrerende sundhedsvæsen.

Værdier

Dialog ● Dygtighed ● Dristighed

Dialog - I vores dialog er vi rettidige, har empati og tillid.
Dygtighed - Vi har fokus på faglig udvikling til gavn for patienten.
Dristighed - Vi er udfordrende og udforskende.

Definition af begreber

Mission:
Missionen beskriver hospitalsenhedens eksistensberettigelse, dens grundlæggende opgave.

Vision:
Visionen beskriver målet og den retning og idealtilstand, som hospitalsenheden stræber efter. Visionen skal formuleres, så den relativt let kan kommunikeres til hele organisationen og fremstå som ledestjerne.

Strategierne:
Strategierne beskriver måder hvorpå, vi kan realisere visionen.

Et integrerende sundhedsvæsen:
I et integrerende sund­hedsvæsen inddrages patienter og pårørende aktivt i tilrettelæggelsen af patientforløb både konkret sammen med den enkelte patient og ved tilrettelæggelse af generelle principper for udredning, behandling og pleje. I det integrerende sundhedsvæsen sker der en aktiv inddragelse af alle relevante samarbejdsparter på tværs af sektorer. Det integrerende sundhedsvæsen er en væsentlig forudsætning for at løse sundhedsopgaver bedst muligt til gavn for borgere og patienter.

Læs også:

Med Hjerne, Hjerte og Vilje - Fremtidens sygepleje på Hospitalsenhed Midt 2017-2019. Vision og strategi for sygepleje (pdf)

Sådan vil vi forske i klinisk sygepleje på Hospitalsenhed Midt 2017-2019. Strategi for forskning i klinisk sygepleje (pdf)

Kontakt Hospitalsenhed Midt


telefon.png78 44 00 00
 


destinationsnaal30x30px.pngHeibergs Alle 5A
8800 Viborg

 


mail30x30px.pngSend sikker e-mail til Hospitalsenhed Midt

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med nemID)


info.pngYderligere information
 

Kontakt Hospitalerne

Hospitalsledelsen

Afdelings- og centerledelser

Pressehenvendelser