Kritisk syge

En kritisk syg patient må tage én pårørende med, såfremt patienten har en ambulant tid på hospitalet.

Såfremt den kritisk syge patient er indlagt, må der komme 1 pårørende på besøg af gangen. Dog skal der forinden som minimum være en telefonisk aftale med afdelingen.

Ledsager

Følgende må tage en nær pårørende med (en person, som borgeren er nært knyttet til):

  • Børn under 18 år
  • Patienter der er i udredning for mistanke om kræft eller anden alvorlig sygdom som f.eks. ALS
  • Partner til fødende kvinde
  • Demente eller kognitivt svækkede patienter, fx patienter med hjerneskade
  • Patienter, som ikke kan klare sig selv pga. funktionsnedsættelse/risiko for delir (borgere fra plejehjem, institutioner, blinde osv.)
  • Psykisk syge
  • Udad-reagerende patient - kan evt. have to ledsagere – vurderes i hver enkelt situation.

Afdøde

Der skal laves en aftale med den pågældende afdeling forinden, som giver adgang for op til 2 pårørende at tilse den afdøde. Ellers skal fremvisningen foregå i kapellet. 

Såfremt flere ønsker at besøge den afdøde henvises til kapellet.

Hvis kapellet er fyldt, er fremvisningsrum ved Intensiv, hvor afdøde kan vises frem umiddelbart efter, patienten er død.

Ophævelse af reglerne

Reglerne gælder til bekendtgørelsen fra Sundhedsstyrelsen om begrænsning af adgang til hospitalerne ophæves den. 1. juli 2020.