Her finder du en række informationer om dine rettigheder og pligter som patient på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel.

Få råd og vejledning fra Patientkontoret

Kørsel til og fra hospitalet

Læs om tolkning og tolkegebyr

Du har ret til information

Du kan sige nej til, at vi videregiver helbredsoplysninger

Helbredsoplysninger om dig

Oplysningspligt

Personalet har tavshedspligt

Patientansvarlig læge

Forskning, behandlingstestamente og organdonation

Utilsigtet hændelse

Klage og erstatning

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.