Tryghedspersonen skal være med til at skabe trygge rammer for patienten med demens indlagt på Hospitalsenhed Midt, så indlæggelsen bliver en god oplevelse. Tryghedspersonens indsats er dermed til glæde og gavn for patienten, den pårørende og personalet.

Tryghedspersonens indsats er et ekstra tilbud til patienten og erstatter aldrig det fagprofessionelle arbejde.

Tryghedspersoner tilknyttet mennesker med demens indlagt på hospitalet, adskiller sig fra den eksisterende frivillighedsindsats på Hospitalsenhed Midt, ved at de får undervisning i de særlige problemstillinger, der kan opstå, når en patient med demens bliver indlagt på hospitalet. Tryghedspersonerne får bl.a. undervisning i kommunikation og tryghedsskabende samvær med patienter med demens.

Tryghedspersonens rolle

Tryghedspersonen skal medvirke til at skabe ro, nærvær og samvær. Tryghedspersonens rolle og indsats kan ses som en ekstra pårørende.
Tryghedspersonen refererer i det daglige til nøglepersonen i afsnittet og til projektsygeplejerske Stine Sølager Kriegbaum.

Tryghedspersonens opgaver

Tryghedspersonen støtter patienten med demens under indlæggelsen – viser medmenneskelighed, skaber tryghed og ro med sit nærvær, samvær og tid. Bidrager til forudsigelighed, genkendelighed og tryghed.

Eksempelvis ved at:

 • holde i hånd
 • læse højt
 • synge/ nynne
 • være til stede og lyttende
 • medvirke i aktiviteter som krydsord, kortspil, håndarbejde eller lignende.

Forventninger til tryghedspersonen

Det forventes at:

 • tryghedspersonen har kendskab til "Strategi for samarbejdet med frivillige i Region Midtjylland" og er loyal overfor dette
 • tryghedspersonen stiller sig til rådighed med en medmenneskelig adfærd
 • tryghedspersonen kan være nærværende, lyttende og evner at tilsidesætte egne behov
 • tryghedspersonen respekterer de professionelles rolle og vejledning og er bevidst om, hvornår de skal henvise til eller kontakte personalet
 • tryghedspersonerne respekterer hinanden og deres forskelligheder
 • tryghedspersonen kan vurdere, hvornår det ikke er hensigtsmæssigt at komme på afdelingen - f.eks. pga. sygdom eller andre forhold der påvirker vedkommende.
 • tryghedspersonen overholder Samarbejdsaftalen
 • tryghedspersonen siger ”goddag” og ”farvel”

Forventninger til personalet på afdelingen

Det forventes at:

 • det faste personale tager godt imod tryghedspersonerne - respekterer og anerkender dem for den frivillige indsats, de yder
 • det faste personale inddrager de frivillige, hvor det kan være til gavn for patienten og pårørende
 • det faste personale vil vejlede de frivillige, hvis der er behov for det
 • det faste personale er opmærksom på, at kontakten mellem tryghedspersonen og den demente, foregår på patientens præmisser
 • det faste personale orienterer projektsygeplejerske Stine Sølager Kriegbaum om forhold vedrørende tryghedspersonerne

Er du interesseret i at høre mere, kontakt venligst
projektsygeplejerske Stine Sølager Kriegbaum på mail stine.kriegbaum@midt.rm.dk