Anette Kortegaard
Hospitalspræst

Mobil: 40 15 02 66
Tlf.:  86 82 07 92
E-mail:  anko@km.dk


Hospitalspræsten kommer på alle hospitalets afdelinger og er en del af Det palliative Team samt samarbejder med Psykiatriens hus. Hun er desuden præst i Silkeborg Kirke.

Hospitalspræst for patienter og pårørende

Præsten har tid og kommer gerne forbi for at hilse på eller til en fortrolig samtale. Det kan handle om at være syg og i en uvis situation, uro og angst, afmagt, sorg eller hvad der er brug for at tale om. Man behøver altså ikke være troende for at tale med en præst. Præsten er først og fremmest medmenneske, der forholder sig til mennesket bag sygdommen og som står til rådighed med tid og nærvær. Det kan både være en enkelt samtale – eller et forløb alt efter ønske og behov. Hun har tavshedspligt og skriver ikke journal. Hvis du, som patient eller pårørende ønsker det, kan personalet formidle kontakten. Du er også velkommen til selv at kontakte hospitalspræsten.

Desuden holder præsten aftensang ca. hver 14 dag på skift på M1,M2 og M3 (se opslag), men kommer også gerne på stuen og holder en lille stund eller altergang, og kan desuden foretage nøddåb og –vielse.
Som patient har du ret til at få respekteret din tro og livsholdning. Både hospitalspræsten og personalet hjælper gerne med at formidle kontakt til din egen præst, uanset hvilket trossamfund du tilhører.

Hospitalspræst for personale

Præsten er også uddannet indenfor sjælesorg, terapi og supervision og står til rådighed for personalet med "pusterum" samtale eller debriefing i forbindelse med voldsomme eller pludselige hændelser.