Trine Kofoed  og Ann Maj Lorenzen varetager i fællesskab funktionen som hospitalspræst på Regionshospitalet Viborg.

Patienter og pårørende kan henvende sig til hospitalspræsterne - uanset religiøs overbevisning. Du kan både kontakte hospitalspræsterne direkte eller gennem personalet.


Ann Maj Lorenzen

Hospitalspræst

Dækker primært:

  • Medicinsk Afdeling
  • Akutafdelingen
  • Neurologi, herunder Vestdansk Center for Rygmarvsskade


Mobil. 4279 4242  
E-mail: Ann Maj Lorenzen

 Trine Kofoed

Hospitalspræst

Dækker primært:

  • Børn og Unge
  • Ortopædkirurgi
  • Kirurgi
  • Kvindesygdomme og Fødsler
  • Operation og Intensiv
  • Patienthotellet


Mobil. 2933 6404
E-mail: TRKR@km.dk


Om hospitalspræsterne

Hospitalspræsterne tilbyder personlige og fortrolige samtaler til patienter og pårørende såvel som personale på Regionshospitalet i Viborg. De har tavshedspligt og skriver ikke journal. Hospitalspræsterne har ikke noget kontor, men kommer rundt på afdelingerne efter behov. Hvis du som patient eller pårørende ønsker det, kan personalet sørge for kontakten. Du er også velkommen til selv at kontakte en hospitalspræst, så der altid kan skabes et rum for fortrolig samtale og refleksion.

Hospitalspræsterne på Regionshospitalet i Viborg kommer gerne og holder altergang på stuen og kan desuden foretage nøddåb og nødvielse på hospitalet. 

Som patient har du ret til at få respekteret din tro. Hospitalet vil så vidt muligt hjælpe dig med at kunne overholde de religiøse forskrifter, du måtte ønske at følge, f.eks. spiseregler, hygiejne, bøn og ritualer. Både hospitalspræsterne og personalet hjælper gerne med at formidle kontakt til din egen præst, uanset hvilket trossamfund du tilhører. 

Hospitalets præster tilhører begge den danske folkekirke. Læs mere og se video om, hvad du kan bruge hospitalspræster til på folkekirkens hjemmeside.