Her finder du en lang række informationer om dine rettigheder og pligter som patient på Hospitalsenhed Midt. 

Du har frit sygehusvalg

Kørsel til og fra hospitalet

Røgfrit hospital - ude og inde

Pas godt på dine ejendele

Trådløst netværk

Brug din mobiltelefon hensynsfuldt

Du får en eller flere kontaktpersoner

Hvis du har brug for tolk

Fortæl hvis du forlader afsnittet

Information om helbred og behandling

Vil du undersøges/behandles?

Videnskabelige forsøg

Du kan se din journal

Personalet har tavshedspligt

Helbredsoplysninger om dig

Din læge får besked om behandlingen

Noget utilsigtet på hospitalet - så fortæl det

Hvis du vil klage eller søge erstatning

Dine rettigheder som patient

Hjælpemidler skal afleveres igen

Hospitalstøj skal afleveres igen