Du har fået taget en prøve fra luftvejene. Prøven har vist, at du er smittet med den nye coronavirus COVID-19.

Symptomer på COVID-19


Om behandlingen

Hvis du har milde symptomer på COVID-19

Under indlæggelsen vil vi vurdere, om der er behov for yderligere undersøgelser

Når du er indlagt, kan vi give dig  understøttende behandling, fx ilt og antibiotika

Der findes endnu ingen behandling rettet mod selve virus

I sjældne tilfælde kan der blive behov for behandling i respirator

Du skal under indlæggelsen være i isolation

Det er ikke tilladt at modtage besøg

Din egen medicin

Du må ikke tage imod gaver, blomster og lignende fra dine pårørende


Når du kommer hjem

Bliv i dit eget hjem til der er gået 48 timer efter dine symptomer er ophørt

Undgå at smitte dine nærmeste

Informer dine nærmeste kontakter om, at de skal være opmærksomme på smitte


Videre forløb

Kontakt egen læge eller Lægevagten, hvis din tilstand bliver forværret