Om barsel og dagpenge til forældre med indlagte børn


Vær opmærksom på

Mulighed for at begge forældre kan være til stede under indlæggelsen

Far på dagpenge under indlæggelsen

Kontakt jeres arbejdsplads

HUSK! I har oplysningspligt

HUSK! At holde jeres arbejdsgivere orienteret

Forlængelse af barselsdagpenge ved indlæggelse

Tidligt Hjemme Ophold (THO)

Helt kort


Mere information

Hvis I vil vide mere


Kontakt

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.