Fold ud

Økonomisk støtte efter dit 18. år

Merudgifter, Servicelovens § 100

Epilepsi og anden lidelse

Aktivlovens § 82

Handicaptillæg