Om tidligt hjemmeophold


Vær opmærksom på

Barnets måltider

Omkring hjemmelivet

Observation af barnet

Temperaturregulering

Rengøring af flasker

Opbevaring af mælk

Motorik/lejring

Hud mod hud


Kontakt

Kontakt til afdelingen

Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte