Information om Delirium

Kære pårørende til patient med intensiv delirium

Intensiv delirium er en alvorlig tilstand af forvirring

Din pårørende kan blive vred, irriteret og bange


Hvad kan vi gøre for din pårørende/vores patient?

Vi forsøger at fjerne de udløsende årsager

Du kan hjælpe din pårørende

God søvn er vigtigt


Tiden efter delirium

Det er vigtigt at få oplevelserne snakket igennem

Vi ved ikke meget om mulige følger af delirium


Mere information

Spørg personalet, hvis I har spørgsmål

Læs mere på icudelirium.org

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.