Fold ud

På hospitalet

Dette sker før din operation

Fuld bedøvelse

Du skal hurtigt ud af sengen efter operationen

Du får brug for smertestillende medicin

Du skal veksle mellem aktivitet og hvile

Træning under indlæggelse

Er du klar til at komme hjem? - Tjekliste