Dit forløb hos os

Du får tilknyttet et tværfagligt team

Det er individuelt, hvor længe du skal være indlagt

Dine pårørende kan have en vigtig rolle under din indlæggelse

Vi afholder patient- og pårørendemøder

Sådan foregår træningen

Besøg bør aftales med personalet på forhånd


De fysiske rammer

Hvem bliver indlagt på afsnittet?

Alle patienter har enestuer og fri benyttelse af fælles dagligstue

Afsnittene har 18 sengepladser


Når du skal hjem

Vi samarbejder tæt med din kommune og region, op til din udskrivelse


Kontakt

Kontakt