Fold ud

Dit forløb hos os

Du får tilknyttet et tværfagligt team

Det er individuelt, hvor længe du skal være indlagt

Dine pårørende kan have en vigtig rolle under din indlæggelse

Vi afholder målsætningsmøder

Sådan foregår træningen


Fold ud

De fysiske rammer

Hvem bliver indlagt på afsnittet?

Der er faste fælles spisetider og fælles faciliteter, som frit kan benyttes

Afsnittet har 18 sengepladser


Fold ud

Når du skal hjem

Vi samarbejder tæt med din kommune, op til din udskrivelse