Fold ud

Dit forløb hos os

Du får en introduktion til afsnittet den første dag

Du får tilknyttet et tværfagligt team

Det er individuelt, hvor længe du skal være indlagt

Dine pårørende kan have en vigtig rolle under din indlæggelse

Vi afholder målsætningsmøder

Sådan foregår træningen


Fold ud

De fysiske rammer

Hvem bliver indlagt på afsnittet?

Der er faste fælles spisetider og fælles faciliteter, som frit kan benyttes

Afsnittet har 18 sengepladser

Nøgle/adgang til afsnittet

Personalet hos Satellitten


Fold ud

Vær opmærksom på

I tilfælde af brand

Hvis du har behov for akut hjælp


Fold ud

Når du skal hjem

Vi samarbejder tæt med din kommune, op til din udskrivelse