Om Neurocenter Sengeafsnit 12 og 13 i Skive


Indlæggelse

Du har en fast kontaktperson

Medbring dit hverdagstøj, praktisk tøj til træning og gode sko

Vi har én- og tosengsstuer – medbring gerne personlige ting til din stue

Opbevaring af penge og værdigenstande er på eget ansvar


Om afsnittene

Vi har faste spisetider på afsnittene

Sørg for god håndhygiejne på hospitalet

Mobiltelefon, internet og post

Foto og video er ikke tilladt

Hospitalet er røgfrit og har forbud mod alkohol og rusmidler

Det er muligt at bestille fodterapeut/frisør mod egenbetaling

Det er muligt at tale med hospitalspræsten


Pårørendes rolle under indlæggelsen

Når en person bliver hjerneskadet, påvirker det også familie og venner

Kontakt gerne personalet, før du kommer på besøg

Du kan kontakte sengeafsnittene på telefon

Parkering og offentlig transport

Du kan bestille mad og overnatning til pårørende

Støtte til patienter og pårørende


Dine rettigheder som indlagt

Du er selv ansvarlig for transport

Deltagelse i forskningsprojekter

Hvis du ønsker adgang til din journal

Personalet har tavshedspligt

Udgang fra hospitalet og hjem på weekend

Hvis du oplever en utilsigtet hændelse

Dine rettigheder og klagemuligheder


Kontakt

Neurorehabilitering Skive

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.