Fold ud

Din indlæggelse

Du får tilknyttet et tværfagligt team

Det er individuelt, hvor længe du skal være indlagt

Dine pårørende har en vigtig rolle under din indlæggelse

Vi afholder målsætningsmøder

Sådan foregår træningen

Besøg bør tilpasses patientens døgnrytme og rehabilitering


Fold ud

Om afsnittet

Hvem bliver indlagt på afsnittet?

Alle patienter har enestuer og adgang til fællesarealer


Fold ud

Udskrivelse

Vi har tæt samarbejde med næste rehabiliteringssted, op til din udskrivelse