Fold ud

Dit forløb hos os

Du får tilknyttet et tværfagligt team

Det er individuelt, hvor længe du skal være indlagt

Dine pårørende har en vigtig rolle under din indlæggelse

Vi afholder patient- og pårørendemøder

Sådan foregår træningen

Kontakt gerne personalet, før du kommer på besøg


Fold ud

De fysiske rammer

Faciliteter på sengeafsnittet

Afsnittet har 9 sengepladser

Afsnittets indlagte patienter har komplekse følger af hjerneskade


Fold ud

Når du skal hjem

Sådan foregår udskrivelsen