Vejledningen skal ses i sammenhæng med patientinformationen omhandlende aflastende støvle - Aircast


Sådan gør du

Hos nogle få er der aftalt påfyldning af luft