Adgang til behandling

Ret til hurtig udredning

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kørsel til og fra hospitalet

Information og data

Din ret til information

Tolkning og tolkegebyr

Aktindsigt i din journal

Helbredsoplysninger om dig

Videregivelse af dine helbredsoplysninger

Personalet har tavshedspligt

Beskyttelse af dine data

Børn og Unges rettigheder

Information, inddragelse og samtykke

Adgang til journal

Klage og erstatning

Klage

Erstatning

Utilsigtet hændelse

Råd og vejledning

Patientkontoret