Ny forskning på Regionshospitalet Hammel Neurocenter giver videnskabeligt belæg for at luge ud i to samtidige, overlappende scoringer.

28-06-2018

I et rehabiliteringsforløb måles ændringer i patientens funktionsniveau i et eller flere scoringssystemer. Nogle scoringssystemer overlapper hinanden, og bruges de samtidig, er der grund til at være på vagt. Det viser ny forskning fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Forskerne har undersøgt brugen af to overlappende scoringssystemer EFA (Early Functional Abilities) og FIM (Functional Independence Measure). EFA-scoren er først og fremmest følsom i beskrivelsen af funktionsniveauet hos de svært hjerneskadede patienter, hvorimod FIM-scoren først bliver følsom ved et højere funktionsniveau.

- Hovedresultatet af forskningsarbejdet er, at man med fordel kan FIM-score i hele patientforløbet. EFA-scoren bør kun tages i brug til svært hjerneskadede patienter med en FIM-score under eller på 36, siger professor, overlæge, dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen fra neurocentrets forskningsenhed.

- Forskningsarbejdet har givet os vished for, at godt og vel halvdelen af de EFA-scoringer, vi plejer at udføre på Hammel Neurocenter, er overflødige. Scoringerne koster både tid og ressourcer, som vi i stedet kan bruge mere hensigtsmæssigt i den direkte behandling af patienterne, konkluderer han.

929 patienter med i alt 3289 scoringer indgår i forskningsarbejdet, som netop er publiceret som Epub ahead of print i tidsskriftet Brain Injury under overskriften "Reducing redundant testing using the Functional Independence Measure and Early Functional Abilities scale during rehabilitation in patients with brain injury". Se abstractet her.

Fotos: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt