31-05-2018

Regionshospitalet Hammel Neurocenter skal være med til at løfte kvaliteten af de kommunale genoptræningstilbud til hjerneskadede i den vestlige del af Danmark.

I et nyt treårligt projekt skal Hammel Neurocenter hjælpe kommunerne med at give borgere med erhvervet hjerneskade de rette tilbud. Det har stor betydning at give den rette effektive genoptræning for at mindske følgerne af en hjerneskade.

- Vi skal med projektet løfte de faglige kompetencer, som kommunale medarbejdere skal have for at kunne varetage opgaven med neurorehabilitering på avanceret niveau, fortæller Jim Jensen, der er Hammel Neurocenters projektleder på projektet. 

Projektets formål er dels at afklare kommunernes behov for kompetenceudvikling for at kunne løse rehabiliteringsopgaven på avanceret niveau. Dels at udvikle et uddannelsesforløb, som matcher behovene for kompetenceudvikling for kommunal avanceret neurorehabilitering. Og sidst men ikke mindst at udvikle og afprøve en udgående funktion fra Hammel Neurocenter på udvalgte caseforløb på avanceret niveau.

Hammel Neurocenter skal derfor holde temadage, kurser og lave supervision for relevante fagpersoner i de jyske og fynske kommuner som en del af projektet.

Minister: Postnummeret skal ikke afgøre, hvilke genoptræningstilbud man får

Sundhedsministeriet har blandt andet bevilliget penge til, at Hammel Neurocenter skal oprette en udgående funktion, der skal bestå af specialister inden for neurorehabilitering.

- Det er afgørende, at man får den rette hjælp, hvis man skal komme sig efter en hjerneskade, og vi ved, at der desværre er stor forskel på tilbuddene på tværs af landet. Med den nye udgående funktion håber jeg, at vi styrker den kommunale genoptræning, så det ikke er postnummeret, der afgør, hvilke tilbud man får, udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Målet er ifølge sundhedsministeren, at sikre en hurtigere og mere effektiv hjælp i tide og af høj kvalitet.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er af Sundhedsstyrelsen udvalgt til at varetage den højtspecialiserede funktion for neurorehabilitering i Vestdanmark, hvilket vil sig den hospitalsbaserede rehabilitering af mennesker med svære hjerneskader.