I otte kortfilm vil Regionshospitalet Hammel Neurocenter bidrage med viden og oplysning om, hvilke konsekvenser det kan have at leve med en hjerneskade. TrygFonden støtter produktionen med 225.000 kroner.

22-03-2018

Akut hjerneskade rammer i gennemsnit 55 voksne og 4 børn i Danmark hver eneste dag. Årsagen er ofte en blødning eller en blodprop i hjernen – eller et ulykkestilfælde. Mange bliver skadet på livstid og må finde ind i nye rammer for deres livs udfoldelse. At leve med en hjerneskade er et handicap, der er skjult for omgivelserne, og ofte er det kun den hjerneskadede selv og de nærmeste pårørende, der er klar over, hvilke omkostninger det har at have en hjerneskade.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Mere viden og oplysning om konsekvenserne af at have en hjerneskade kan være en hjælp – både til den hjerneskadede, til pårørende og andre mennesker i den hjerneskadedes omgangskreds – og helt generelt til samfundet. Derfor har Regionshospitalet Hammel Neurocenter sagt ja til at medvirke i en serie på otte kortfilm om livet med en hjerneskade.

Ideen om at bruge en serie kortfilm som kanal til at få budskaberne ud kom fra tv-journalisten Jesper Bradsted. Han har hjerneskade tæt inde på sit eget liv som pårørende. Desuden har han produceret en meget omtalt dokumentar i to afsnit: "Nick og Tanja efter ulykken" og blev herunder stærkt interesseret i Regionshospitalet Hammel Neurocenters arbejde med rehabilitering efter hjerneskade.

Ideen blev omgående grebet på neurocentret.
- Små, emneopdelte film vil være værdifulde – både for patienterne, for de pårørende og til intern undervisning og oplæring af personale. Helt overordnet vil vi gerne visualisere neurorehabilitering – og hvordan det kan udvikle sig over tid, siger ledende overlæge Merete Stubkjær fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Ideen blev også grebet af TrygFonden, der har givet tilsagn om at støtte produktionen med 225.000 kroner.

Film med nerve – på patientens præmisser

- Vi kan se store muligheder i at få patienterne og de pårørende til selv at vise og fortælle deres historie. Filmmediet kan på enestående vis skabe autenticitet på en vedkommende og engagerende måde. De otte kortfilm får hver sit tema, som oplagt kan handle om noget af det, der kan være svært at komme i gang med at tale om – eksempelvis parforholdet, seksualitet og støttemuligheder i den forbindelse. Også børns reaktioner og refleksioner – både som patient og som pårørende – ligger lige for, fortsætter Merete Stubkjær.

Hvornår, der er premiere på de otte kortfilm, er endnu uvist. For i produktionen vil der være fokus på, at hver film har sin eller sine gennemgående personer, så deres udvikling bliver synlig. Det bliver med andre ord patienternes forløb, der bliver styrende for, hvor længe der går.

Projektet går nu med TrygFondens tilsagn om støtte ind i en mere konkret planlægningsfase. Merete Stubkjær Christensen ser frem til et samarbejde med de relevante patientforeninger om til sin tid at få udbredt filmene mest muligt.