På det kirurgiske færdighedslaboratorium i Foulum kan Hospitalsenhed Midts læger øve sig i at operere på bedøvede forsøgsdyr. Perspektiverne er høj patientsikkerhed og god lægeuddannelse.


09-05-2018

Kirurger fra Hospitalsenhed Midt øver sig på grise på det kirurgiske færdighedslaboratorium i Foulum.
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Det ligner en traditionel operationsstue. Rummet er spækket med overvågningsskærme og operationsudstyr; der er operationslamper i loftet og sågar en C-bue til røntgengennemlysning. Lægerne går i operationskittel og bærer hue, maske og handsker. Men der er flere operationslejer på samme operationsstue – og den opmærksomme beskuer vil før eller siden lægge mærke til, at det ikke er mennesker, men grise, der ligger på operationslejerne.

Vi befinder os på det kirurgiske færdighedslaboratorium, som Hospitalsenhed Midt driver i samarbejde med DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, AU Foulum (tidligere Forskningscenter Foulum).

Hands on

På færdighedslaboratoriet kan kommende kirurger lære den håndværksmæssige side af deres fag. De øver operationsteknikker på forsøgsdyr og får på den måde mulighed for at lære det, de ikke kan læse sig til, men som alligevel er en uomgængelig nødvendighed for at blive en god kirurg. Der er lagt stor vægt på, at lægernes øvelser kan foregå under autentiske forhold. Operationsudstyret er det samme, som de får i hånden på hospitalets operationsstue, og deres påklædning er den samme.

"Patienterne" er i sagens natur ikke omfattet af autenticitets-kravet, men grises anatomi ligner på en række punkter menneskets. Derfor er det ofte grise, der ligger på færdighedslaboratoriets operationslejer. Men senest har også får vist sig velegnede som forsøgsdyr.

Samarbejdet med AU Foulum har stor strategisk betydning for Hospitalsenhed Midt. Det handler om at sikre patienterne god og sikker behandling. Det handler også om at sikre den enkelte læge en god uddannelse, og på den måde bliver færdighedslaboratoriet også en vigtig brik, når hospitalsenheden skal rekruttere uddannelsessøgende læger.

Inden man selv står med ansvaret

Hospitalsenhed Midt holdt forleden en fælles kursusdag i Foulum for læger fra de skærende specialer (gynækologi, ortopædkirurgi, kirurgi, karkirurgi og urologi). Hvert speciale fik to kursuspladser for læger i introduktionsforløb eller hoveduddannelse. Arbejdstitlen for kursusdagen var ”Kirurgi på tværs”.
Fire bedøvede grise var linet op på operationslejerne, da lægerne mødte ind. To grise var forbeholdt laparoskopiske/kikkertkirurgiske indgreb – de øvrige to var til åbne indgreb, hvor der ved det ene leje var mulighed for røntgengennemlysning med C-buen.

Læge Jesper Lyngdorf i grønt – maksimalt koncentreret om grisens nyre.
Læge Jesper Lyngdorf i grønt – maksimalt koncentreret om grisens nyre.

En af kursisterne var introduktionslæge Jesper Lyngdorf fra Urinvejskirurgi. ”Kirurgi på tværs” var ikke hans første møde med færdighedslaboratoriet. Han var også med, da Urinvejskirurgi tidligere på året havde købt to forsøgsgrise til en kursusdag i Foulum for afdelingens læger.

- Begge dage har været en god og positiv oplevelse for mig. Grise er udmærkede at øve sig på. At øve mig i at holde og håndtere operationsværktøjet har været det vigtigste og mest givtige for mig, siger han.

For Jesper Lyngdorf fik "Kirurgi på tværs" en ekstra dimension.
- Det var fagligt spændende og inspirerende at øve sammen med læger fra andre specialer. Man ser og prøver noget andet og mere end til daglig. Jeg fik eksempelvis mulighed for at fridissekere en halspulsåre – og mine kolleger fra Ortopædkirurgi var synligt begejstrede over at få mulighed for at studere tarmsystemet, siger Jesper Lyngdorf.

Forsøgsdyrenens forhold reguleres efter regler for dyrevelfærd og -etik. Dyrene er bedøvet og oplever ingen smerte – hverken under operationen, eller når de aflives efter seancen.

For at begrænse antallet af forsøgsdyr blev de hver især brugt til flere indgreb – nogle endda på samme tid.
- Jeg kom på hold med nogle karkirurger, og de indledte seancen med indgreb på aorta. Da de var færdige, kunne jeg jo så passende fortsætte ved nyren, forklarer Jesper Lyngdorf. Indgreb inden for det gynækologiske og det kirurgiske område nåede han til gengæld ikke at se meget til under "Kirurgi på tværs".

- Der herskede en god stemning og begejstring blandt kursusdeltagerne på "Kirurgi på tværs". For mit eget vedkommende var det faglige udbytte stort, og jeg vil med glæde deltage i et lignende kursus igen, siger Jesper Lyngdorf.