Hvordan får man et accelereret, tidsbegrænset udredningsforløb med deltagelse af flere afdelinger og flere faggrupper til at fungere? Røntgen og Skanning, Medicinsk Afdeling og Patologi fandt i 2015 melodien for patienter, der skal have udtaget en vævsprøve af en knude i lungen – og succesen er, aftalerne holder endnu.

19-04-2018

En lille investering. Med stor effekt.
Så enkelt sammenfatter afdelingssygeplejerske Asta Flodgaard proces og resultater i et kvalitetsudviklingsarbejde af udredningsforløb for patienter til CT-vejledt lungebiopsi.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Arbejdet har hun deltaget i som repræsentant for sygeplejen i Medicinsk Afdelings lungesektion. Kardinalt for udviklingsarbejdet har været, at det er drevet frem i et forum, hvor repræsentanter for samtlige involverede afdelinger (Medicinsk Afdeling, Røntgen og Skanning samt Patologi) og samtlige involverede faggrupper (læger, sygeplejersker, radiografer, sekretærer, bioanalytikere og serviceassistenter) er kommet til orde og har bidraget med ideer, viden og løsningsforslag.

Arbejdet er foregået på møder, hvor det overordnede spørgsmål har været: Hvilke tiltag vil højne professionel udførelse af opgaverne i biopsi-forløbet for jeres faggruppe – til patientens fordel? Deltagernes drøftelser, analyser og tilpasninger har fulgt strukturen i patientforløbet. Det har sikret, at de systematisk er nået 360 grader rundt om alt, hvad der foregår omkring patienten i det accelererede forløb, som er en del af pakken for lungekræft.

Viden skaber forståelse

Udviklingen er foregået som et IPLS-projekt (InterProfessionel Læring og Samarbejde) – dog uden direkte patientinddragelse. Målet er at få klinisk kvalitet, patientsikkerhed, patienttilfredshed og medarbejdertilfredshed til at gå op i en højere enhed.

- Metoden giver os detaljeret viden om, hvad aktørerne fra andre fag og afdelinger bidrager med i forløbet. Alle kommer på banen, efterhånden som vi arbejder os gennem forløbet: Hvem gør hvad, og hvornår – og hvordan dokumenteres det? Undervejs får vi værdifuld viden om, hvilke vilkår kollegerne arbejder under. Det er også vigtigt, når vi i fællesskab vil skabe et helstøbt forløb uden knaster, siger udviklingsansvarlig radiograf Karen Johnsen fra Røntgen og Skanning.

Karen Johnsen har været tovholder på udviklingsarbejdet, der foregik i 2015.
- Vores indsats dengang var tre møder. Så havde vi alle aftaler på plads. Aktuelt har vi netop opdateret aftalerne fra 2015 på et enkelt opfølgningsmøde for en markant mindre deltagerkreds. Den slags opfølgning er naturligvis nødvendig i en kompleks og foranderlig verden. Men jeg synes, vi kan være tilfredse med aftalernes holdbarhed – og at vi med ganske få justeringer kunne rette til, så forløbene fortsat og til hver en tid opleves som veltilrettelagte og –aftalte – både for patienterne og deres behandlere, siger hun.

… og baner nye veje

På Røntgen og Skanning er Pia Freund Møller en af de radiografer, der har været med til at strømline forløbene for lungebiopsi. Hun fortæller, at mange patienter er bange og nervøse – og overvældede over at være centrum i et accelereret kræftpakkeforløb ofte få dage efter, at de har været hos egen læge med lidt hoste, der ikke ville forsvinde af sig selv.

- Her er det vigtigt, at patienten oplever, at der er lagt en fast plan for dem, og at de kan stole på de informationer, de får af personalet. Det giver dem tryghed og en følelse af at være i gode hænder. Og når vi kommunikerer godt, slapper de af. For mit eget vedkommende har det stor betydning for mig at have tilpas kendskab til mine kollegers opgaver i forløbet. Det betyder helt enkelt, at jeg bliver bedre til at udføre mit arbejde, siger Pia Freund Møller.

Sidegevinster

Pia Freund Møller og Asta Flodgaard fremhæver desuden, at det gensidige kendskab til kollegernes arbejdsgange øger respekten og forståelsen på tværs af fag og afdelinger – og åbner mulighed for kontakt også i andre sammenhænge, når den første is er brudt, og man har fået sat ansigter på kolleger fra andre faggrupper og afdelinger.

- Desuden skal man ikke være blind for de relationelle forhold. Dels er vejen kortere, hvis noget skulle gå skævt, dels vil man alt andet lige føle sig mere forpligtet, når man har set hinanden i øjnene i de fælles bestræbelser på at tilrettelægge de bedst mulige forløb, siger Asta Flodgaard.

Men frem for alt har de klare aftaler for hele forløbet betydet, at Røntgen og Skanning må aflyse færre undersøgelser, fordi patienterne er velforberedte. Risikoen for, at tidsfristerne i det samlede pakkeforløb overskrides, er med andre ord minimeret.

Konkrete eksempler på delaftaler i IPLS-projektet om lungebiopsier:

  • Røntgen og Skanning har afsat 3 faste undersøgelsestider onsdag og fredag – samt to ekstra ved behov
  • Klinik for Lungesygdomme kan reservere tider på Røntgen og Skanning til patienters undersøgelse indtil klokken 14 dagen før af hensyn til forløbstiden
  • Klinik for Lungesygdomme/Medicinsk Afsnit 2 har ansvaret for, at patienten holder rettidig pause med antikoagulationsbehandling inden biopsien
  • Klinik for Lungesygdomme/Medicinsk Afsnit 2 sørger for, at alle patienter er rettidigt smertedækket, så de ikke oplever unødigt ubehag under indgrebet
  • Patienterne skal faste 4 timer inden indgrebet. Mødetider fordeles, så diabetikeren så vidt muligt får den første tid – og øvrige patienter møder så sent, at de så vidt muligt kan nå at få et morgenmåltid
  • Tæt samarbejde med Patologi om frister for præparation og forsendelse af prøven, så analyse så vidt muligt kan ske samme dag