Medicinanamnese.jpg

05-10-2018

Det er gået 5 år, siden farmakonomerne fra Hospitalsapoteket begyndte at optage medicinanamnese i Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg. Tilbuddet har vist sig at være lidt af en succes, og i dag får to ud af tre patienter optaget medicinanamnese ved en farmakonom, når de kommer i Akutafdelingen.

I dag er der dagligt tre farmakonomer i afdelingen fra klokken 8 til klokken 18 alle hverdage. Det svarer til, at de er til stede 100 timer om ugen. Det bliver til cirka 34 anamneser hver dag, hvilket svarer til, at cirka 2/3 af de patienter, der indlægges på hverdage, får gennemgået deres medicin. Farmakonomerne indgår derfor i dag som en del af patienternes behandlingsforløb, og de er blevet en velintegreret del af det faglige fællesskab i Akutafdelingen.

Farmakonomerne indgår som en fast del af introduktionsprogrammet for nye yngre læger, og de underviser også de yngre læger i optagelse af medicinanamnese, så lægerne selv kan optage medicinanamnesen aften, nat og weekend.

Indsatsen er med til at løfte både det faglige kvalitetsniveau og supplere dokumentationen.

Hospitalsapoteket har forsat ambitioner om at udvikle opgaven. Blandt andet overvejer de ansatte i Hospitalsapoteket, hvordan de kan optimere udvælgelsen af patienterne, og hvordan de eventuelt kan hjælpe ved udskrivelsen af patienterne.

Hvis du er blevet nysgerrig efter at høre mere om ordningen, så er du velkommen til at kontakte farmaceut Anne Normark fra Hospitalsapoteket.