181022 Legehelt Børn og Unge__DSC2272_1040px.jpg

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt. 

02-11-2018

Inaktivitet, ensomhed og ventetid er hverdag for mange indlagte patienter. Derfor skal Børneulykkesfondens initiativ Legeheltene nu skabe mere leg og bevægelse i Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg.  

Legeheltene fokuserer på at stimulere og udvikle børnenes motorik gennem bevægelsesaktiviteter tilpasset det enkelte barn, så alle børn kan være med. Derfor afholder Legeheltene bevægelsesaktiviteter på fællesarealerne om formiddagen og besøger børn, der ikke kan komme ud af hospitalssengen, på deres stue om eftermiddagen. 

Den nye Legehelt på Regionshospitalet Viborg er uddannet fysioterapeut og hedder Stefanie.  

- Som Legehelt forsøger jeg at gøre indlagte børn mere aktive. Jeg forsøger at bringe leg og glæde ind i børnenes hverdag i form af nogle lege, som børnene i forvejen kender fra deres hverdag udenfor sygehuset. Det giver børnene et frirum fra sygdommen. Jeg oplever, at mange af børnene rigtig gerne vil lege, men forældre og børn mangler idéer til, hvordan man også kan have det sjovt under en indlæggelse. Det hjælper jeg dem med,” siger Stefanie. 

- Vi sætter stor pris på, at Legeheltene vil komme og sprede glæde og adspredelse hos vores indlagte børn. De giver børnene mulighed for at få et afbræk under deres indlæggelse, fordi Legeheltene kan skabe glæde og grin igennem leg. Samtidig ved vi, at det gavner børnene at komme ud af sengene og røre sig fysisk, mens de er indlagt. Så Legeheltene er et fantastisk tilbud, vi er glade for nu at kunne give vores indlagte børn, siger afdelingssygeplejerske Dorthe Goul Pedersen fra Børn og Unge.