Tredimensionale kinematiske bevægeanalyser af skulderen giver pålidelige måleresultater og dokumenterer bedre skulderfunktion hos apopleksi-patienter efter intensiv træning. Det viser et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet og Regionshospitalet Hammel Neurocenters Universitetsklinik.

22-11-2018

Hvert år rammes 10-15.000 mennesker i Danmark af en blodprop eller en blødning i hjernen. Cirka halvdelen af dem, der overlever sådan et "stroke", genvinder evnen til at bruge hånd og arm efter intensiv træning. Der er god evidens for effekten af constraint-induced movement therapy (CIMT – se forklaring nedenfor) til træning af hånd- og armfunktion. Effekten af træning af skulderens funktion og bevægelser har derimod været knap så godt belyst forskningsmæssigt.

 

Gunhild-Mo-Hansen_1040x680.jpg

Privatfoto

Et netop afsluttet ph.d.-projekt har derfor haft til formål at øge forståelsen og kvaliteten af den kliniske praksis på skulderområdet hos stroke-patienter. ”Shoulder function and constraint-induced movement therapy – assessed with 3D kinematics and clinical and patient-reported outcomes” er titlen på projektet, der er udført af fysioterapeut Gunhild Mo Hansen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Projektet udgår fra Aarhus Universitet, Health.

Et redskab til målrettet, kvalitetsforbedret behandling

Ph.d.-projektet består af tre studier og kredser om stroke-patienter med nedsat skulderfunktion før og efter den særlige CIMT-træning. Gunhild Mo Hansen påviser blandt andet, at 3D kinematiske bevægeanalyser er en pålidelig målemetode, der kan bidrage med objektive detaljer om bevægelserne i skulderen hos patienter i CIMT-træning. De kliniske målinger af skulderen viste en bedring i skulderfunktionen efter CIMT, og resultatet blev understøttet af patienternes egne udsagn.

Gunhild Mo Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 30. november klokken 13.30 i multisalen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel. Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.


Fakta:

  • Projektet ”Shoulder function and constraint-induced movement therapy – assessed with 3D kinematics and clinical and patient-reported outcomes” består af et retrospektivt kohortestudie, et kvantitativt delstudie og et kvantitativt observationsstudie.
  • Constraint-induced movement therapy (CIMT) benyttes til intensiv træning af patienter med halvsidig lammelse. Under træningen forhindres patienten i at bruge den raske arm/hånd. Når patienten træner den lammede legemsdel, stimuleres brug af det motoriske potentiale, der ellers ikke spontant tages i brug.
  • Regionshospitalet Hammel Neurocenter tilbyder højtspecialiseret neurorehabilitering efter hjerneskade til patienter fra hele den vestlige del af Danmark.