Peter Astrup skal fra årsskiftet forbinde brugerne, sundhedssektoren og erhvervslivet, så de i fællesskab kan tilpasse eksisterende og udvikle nye teknologiske løsninger, der matcher brugernes behov og skaber god forretning.

03-12-2018

 

Peter_Alstrup1_1040x680.jpg
Privatfoto

Peter Astrup kommer fra en stilling som specialkonsulent i Regional Udvikling, Region Midtjylland. Han har mangeårig erfaring som projektleder af større nationale og internationale projekter. Særligt har han fokuseret på fødevare- og sundhedsinnovation og netværksdannelse med et tydeligt forretningsperspektiv. Tidligere har han været innovationskonsulent i Region Midtjyllands innovationsenhed MidtLab. Her arbejdede han særligt med udvikling og innovation i sundheds- og velfærdssektoren.

Peter Astrup er uddannet cand.scient.pol. og har siden videreuddannet sig på forskellige lederuddannelser. Han er desuden medforfatter til en række udgivelser om innovation i den offentlige sektor.

– Jeg og resten af forretningsudvalget glæder os til at byde Peter Astrup velkommen. Han har en spændende profil og en meget relevant erfaring inden for sundhedsteknologi, som han har hentet ad flere omgange, siger Henrik G. Larson, direktør for Center for Industri.

Peter Astrup er valgt blandt i alt 20 ansøgere. Han begynder i jobbet som leder af Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi, der har til huse hos Center for Industri i Bjerringbro, den 1. januar 2019.

Den 39-årige Peter Astrup bor i Viborg sammen med sin hustru og fire hjemmeboende børn. Fritiden bruges blandt andet på roning og madlavning.

Fakta:

Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi er et formaliseret partnerskab mellem erhvervslivet i Viborg Kommune, Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune. Den fælles vision er at udvikle og implementere løsninger med velfærdsteknologi til borgere med handicaps. Centret tilbyder én indgang for innovative virksomheder med ønske om at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger for en bred målgruppe. Fra Regionshospitalet Viborg er det især patienter og ansatte på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, der har budt ind i samarbejdet.