Operation i Silkeborg har udviklet sin egen "LUP". Patienternes meninger og ideer har på den måde fået en direkte linje ind i afsnittets kvalitetsudvikling.

20-06-2018

De fleste hospitalsafsnit deltager i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og bruger patienternes svar til at udvikle deres patientforløb. Den mulighed eksisterer ikke for operationsafsnit – de har ikke deres egne undersøgelser og indgår kun indirekte som en del af de kliniske afsnits LUP-undersøgelser.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

For Operation i Center for Planlagt Kirurgi giver det imidlertid rigtig god mening at lytte til de erfaringer, deres patienter har gjort sig under et forløb i afsnittet. Så da de via klinisk sygeplejespecialist Michala Hertel-Jørgensen fra operationsafsnittet på Kolding Sygehus hørte om et valideret, skræddersyet spørgeskema til systematisk indsamling af operationspatienters erfaringer, var de ikke sene til at "adoptere" skemaet.

Spørgerunde gav svar fra 200 patienter

"Vi vil være patientens foretrukne valg i et integrerende sundhedsvæsen". Sådan lyder visionen i Hospitalsenhed Midts virksomhedsgrundlag.

- Den lokale vision for Center for Planlagt Kirurgi er blandt andet at skabe sammenhængende patientforløb med høj faglig kvalitet baseret på forskning og inddragelse af patienterne. Det passer i øvrigt godt sammen med et af de nye nationale kvalitetsmål, der forudsætter, at patienternes oplevelser og feedback bruges til at udvikle patientforløbene. Alt dette arbejder spørgeskemaet i den grad for, siger Merete L. Holm fra Operation i Center for Planlagt Kirurgi.

Merete L. Holm er udviklingssygeplejerske med ansvar for kvalitet og dokumentation. Hun fortæller, at Operation holdt premiere med spørgeskemaet i marts-april 2018. Her svarede 200 tilfældigt udvalgte ortopædkirurgiske patienter på spørgsmål om forløbet – det vil sige tiden på operationsgangen og i opvågningen. Spørgeskemaet er elektronisk i SurveyXact og blev besvaret på en iPad efter operationen.

Fra forestillinger til fakta

De mange data bliver nu analyseret på kryds og tværs for at identificere områder, der har potentiale for kvalitetsudvikling. Merete L. Holm samarbejder med projektleder Anne Marie Kjærsgaard fra Forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi om projektet og analysen af data.

- Patienterne har gode skudsmål til os. De svarer blandt andet, at de har fået tydelig og dybdegående information om deres behandling på Operation. De svarer også, at de ansatte var venlige, havde et godt samarbejde og tilstrækkelig tid til dem, så de kunne føle sig trygge, siger Merete L. Holm.

En patient skrev: "Jeg har været undersøgt, indlagt og opereret m.v. på 14 forskellige hospitaler i Danmark. Silkeborg Hospital er det i særklasse bedste hospital, jeg har været på i Danmark. Dette skyldes, at hele miljøet er gennemsyret af professionalisme, venlighed, omsorg, empati, respekt for en som patient og serviceniveauet generelt. Man føler sig behandlet som et voksent menneske og ikke bare et sagsnummer, der skal ekspederes".

- Vi er stadig i fuld gang med at analysere patienternes svar og kommentarer. Og jeg kan allerede nu sige, at de har gjort os klogere og bedre til at tage bestik af patienterne, og hvad der betyder noget for dem. Som personale har vi jo altid nogle forestillinger om patienterne, men svarene hjælper os med at omdanne disse forestillinger til fakta. Det giver stor mening at bruge energi og at arbejde med det, der med sikkerhed gør en positiv forskel for patienterne, siger Merete L. Holm.

Spørgeskemaet får endnu mere værdi, når undersøgelsen gentages, og de nye svar kan bruges til at overvåge effekten af nye tiltag.

Sammen med Michala Hertel-Jørgensen fra Kolding håber Merete L. Holm at kunne udbrede kendskabet til og anvendelsen af spørgeskemaet på nationalt plan. I det fortsatte samarbejde har de planer om at sammenligne resultaterne fra Kolding og Silkeborg.

Merete L. Holm (til højre) og Anne Marie Kjærsgaard (i midten) i selskab med klinisk sygeplejespecialist Michala Hertel-Jørgensen fra Kolding Sygehus. Det er Michala, der har oversat og valideret spørgeskemaet til operationspatienter og introduceret det for Merete. Og Anne Marie bistår Merete med analysen af data fra Silkeborg. Privatfoto

Udviklingssygeplejerske Merete L. Holm svarer gerne på spørgsmål om spørgeskemaet og den efterfølgende bearbejdning. Hun kan kontaktes på telefon 7841 6782 eller mail merethol@rm.dk.