Hospitalsenhed Midt er en sikker vinder blandt Region Midtjyllands hospitaler i den nye undersøgelse LUP Somatik 2017 fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. I 88 af 100 spørgsmål ligger patienternes bedømmelse over landsgennemsnittet.

14-03-2018

Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Den store årlige undersøgelse fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - LUP Somatik 2017 - er netop udkommet. Sammenlagt svarer tilfældigt udvalgte akut indlagte, planlagt indlagte og planlagt ambulante patienter på i alt 100 spørgsmål. I de 88 høster Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg og Skive svar, der ligger over landsgennemsnittet – og ingen under.
Resultatet er markant bedre end det næstbedste af Region Midtjyllands hospitaler, der kommer ud af LUP med 81 svar over landsgennemsnittet.
Blandt landets regioner ligger Region Midtjylland i øvrigt også bedst med samme svarfordeling som Hospitalsenhed Midt: 88 over og 12 på landsgennemsnittet. Den næstbedste region har 75 svar over landsgennemsnittet.

LUP Somatik 2016 placerede også Hospitalsenhed Midt blandt de bedste både i regionen og på landsplan. Blandt 98 spørgsmål lå 65 svar over landsgennemsnittet – og ingen under. Alt i alt har der fra 2016 til 2017 været fremgang på 29 spørgsmål, mens 65 spørgsmål er besvaret uforandret og ingen med tilbagegang.

De spørgsmål, som patienterne er bedt om at svare på, falder bredt i forhold til, hvad et indlæggelses- eller behandlingsforløb traditionelt rummer. Patienterne vurderer deres oplevelser blandt andet med hensyn til modtagelse, ventetid, information, smertelindring, involvering og medbestemmelse, servicestandard, sammenhæng i forløbet og fejl. Patienterne har også haft mulighed for at skrive supplerende kommentarer i spørgeskemaet.

Ros til de ansatte – og tak til patienterne

- LUP Somatik 2017 er glædelig læsning for Hospitalsenhed Midt. I hospitalsledelsen vil vi gerne benytte rapporten som anledning til at sende vores medarbejdere og ledere stor anerkendelse og velfortjent tak. Hver især og i fællesskab gør de en kæmpe indsats i det daglige til hver enkelt patients bedste. Og ikke nok med det. De udfører også et kæmpe arbejde ”bag kulissen” for at udvikle kvaliteten i sygeplejen og behandlingen i en verden, der til stadighed forandrer sig og stiller nye krav, siger sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen på hele hospitalsledelsens vegne.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Hospitalsledelsen sender også en stor tak til de mange patienter, som har brugt tid på at evaluere deres indlæggelse eller ambulante behandlingsforløb.
- LUP-undersøgelserne er utrolig vigtige for os – og dermed for fremtidens patienter. Rapporterne giver den bedste pejling på, i hvor høj grad et hospital er i stand til at yde sygepleje og behandling ”På Patientens Præmisser”, som er en vigtig brik i vores virksomhedsgrundlag. Samtidig er spørgsmålene så detaljerede, at vi hurtigt kan få en præcis fornemmelse af, hvor det giver mest og bedst sundhed for kronen at sætte ind med nye kvalitetstiltag, siger den sygeplejefaglige direktør.

For selvfølgelig viser LUP Somatik 2017 også forbedringspotentiale på en række områder. Hospitalsenhed Midts patienter ser for eksempel gerne, at personalet i højere grad involverer dem og deres pårørende i beslutninger om behandling – og at personalet spørger mere ind til patientens egne erfaringer med håndtering af sygdommen.
Hospitalsledelsen vil nu drøfte de enkelte afdelingers og centres rapporter med deres respektive ledelser. Også i afdelingernes og centrenes lokale kvalitetsudvalg bliver LUP-rapporten central i det kommende kvalitets- og forbedringsarbejde.

LUP Fødende 2017

Samtidig med LUP Somatik 2017 er skudsmålene fra de fødende udkommet i rapporten LUP Fødende 2017.
I spørgeskemaundersøgelsen har de fødende fortalt om deres oplevelser under graviditeten og fødslen og forløbet efter fødslen – 42 spørgsmål i alt. Blandt svarene til Hospitalsenhed Midt ligger 25 over og 17 på landsgennemsnittet. Ingen under. Det placerer Hospitalsenhed Midt som det fjerdebedste fødested i Region Midtjylland, som i øvrigt viser markant bedre resultater end de øvrige regioner.
De fødende udtrykker høj tilfredshed med forløbet under selve fødslen, men de efterlyser bedre fødsels- og ammeforberedelse.

Fakta om Hospitalsenhed Midt i LUP Somatik og LUP Fødende 2017

  • Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg og Skive deltager i undersøgelsen. Regionshospitalet Hammel Neurocenter er ikke med. Det område har en separat undersøgelse. Det samme gælder Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) på Regionshospitalet Viborg.
  • Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgt blandt akut indlagte, planlagt indlagte og planlagt ambulante patienter samt fødende i tre perioder i august, september og oktober 2017.
  • Akut indlagte: 2854 inviterede, 1376 svar = svarprocent 48. Overordnet tilfredshed 4,19 point af 5 mulige.
  • Planlagt ambulante: 7037 inviterede, 4190 svar = svarprocent 60. Overordnet tilfredshed 4,37 point af 5 mulige.
  • Planlagt indlagte: 770 inviterede, 597 svar = svarprocent 78. Overordnet tilfredshed 4,53 point af 5 mulige.
  • Fødende: 533 inviterede, 281 svar = svarprocent 53. På dette område er der ikke beregnet en samlet overordnet tilfredshed. Rapporten er periodeopdelt på graviditet, fødsel og efter fødslen.
  • LUP for akutområdet (omfattende akut ambulant behandling på skadestuen og akutklinikkerne) er særskilt beskrevet i LUP Akut 2017. Denne rapport blev offentliggjort 11. januar 2018 og rummer også gode skudsmål over landsgennemsnittet og viser solid fremgang i forhold til LUP 2016. Læs mere om LUP Akut 2017 her

Læs mere om LUP Somatik 2017 og LUP Fødende 2017 her