Navneændringerne slår igennem både i Hammel og i Skive 1. oktober. Hospitalsenhed Midt har dermed afsluttet en lang proces med at give afsnit og klinikker navne på patienternes præmisser.

 

26-09-2018

 

Navnemæssigt sker der store forandringer på Regionshospitalet Hammel Neurocenter 1. oktober. Kun "Regionshospitalet Hammel Neurocenter", som navnemæssigt fungerer som organisatorisk paraply for neurorehabiliterings-funktionerne i Hammel og Skive, kommer uændret gennem overgangen til borgervenlige navne. Til gengæld er det slut med navne som "Kognitivt Ambulatorium" og "Dysfagiambulatoriet".

 

Skabelonen for de nye navne er som hovedregel "Neurocenter Sengeafsnit x" og "Neurocenter Klinik x", hvor der i stedet for "x" indgår et tal.

 

1. oktober er der i Hammel følgende sengeafsnit og klinikker:

 • Neurocenter Sengeafsnit 1 (tidligere H1) (kognitiv)
 • Neurocenter Sengeafsnit 2 (tidligere H2) (sensomotorisk)
 • Neurocenter Sengeafsnit 3 (tidligere H3) (kognitiv)
 • Neurocenter Sengeafsnit 5 (tidligere TK) (tidlig neurorehabilitering)
 • Neurocenter Sengeafsnit 10 (tidligere H10) (sensomotorisk)
 • Neurocenter Sengeafsnit 11 (tidligere H11) (kognitiv)
 • Neurocenter Sengeafsnit 20 (tidligere H20) (kognitiv)
 • Neurocenter Børn og Unge Sengeafsnit 6 (tidligere HB1)
 • Neurocenter Børn og Unge Klinik (tidligere Ambulatorium for Børn og Unge)
 • Neurocenter Klinik 1 *) (sensomotorisk)
 • Neurocenter Klinik 2 *) (kognitiv)
 • Neurocenter Klinik 3 *) (tidlig neurorehabilitering)

*) En længere række specialambulatorier og –klinikker er nu samlet i de tre klinikker 1, 2 og 3.

 

1. oktober er der i Skive følgende sengeafsnit:

 • Neurocenter Sengeafsnit 12 (tidligere H12) (kognitiv)
 • Neurocenter Sengeafsnit 13 (tidligere H13) (sensomotorisk)

 

Med navneændringerne på Regionshospitalet Hammel Neurocenter har alle afdelinger og centre på Hospitalsenhed Midt gennemgået og udskiftet deres afsnits- og kliniknavne med det formål at gøre dem mere forståelige for patienter og pårørende.