Ny national klinisk retningslinje skal være klar januar 2020.

23-10-2018

Sundhedsstyrelsen har bevilget Regionshospitalet Silkeborg midler til at organisere og at udvikle en ny national klinisk retningslinje for forebyggelse af trykskader hos voksne og unge over 15 år.

Birgitte-Skovgaard_RHS_DSC_5266_200x280.jpg

Klinisk sygeplejespecialist Birgitte B. Skovgaard fra Center for Planlagt Kirurgi bliver projektleder og fagkonsulent på retningslinjen, som skal medvirke til at sikre et ensartet behandlingstilbud af høj faglig kvalitet i Danmark. Rundt omkring i landet er der nemlig stor forskel på, hvordan man går til opgaven med at forebygge tryksår.

Birgitte B. Skovgaard får en arbejdsgruppe at støtte sig til. Arbejdsgruppen kommer til at bestå af 10 personer med bred tværfaglig repræsentation fra kommuner og regioner. Sideløbende nedsættes en referencegruppe, som får til opgave at sikre, at det kan lade sig gøre at indføre retningslinjen bredt i det danske sundhedsvæsen. Silkeborg er også repræsenteret i referencegruppen med oversygeplejerske Mette Fjord Nielsen fra Center for Planlagt Kirurgi og ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center.

Den kommende nationale kliniske retningslinje skal efter planen publiceres senest januar 2020 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Foto: Hospitalsenhed Midt

 

Pressekontakt

Find pressekontakt, billeder, kommunikationspolitik og meget mere i vores presserum.