Fokus på kliniske retningslinjer og en åben kultur, der gør det muligt at stille spørgsmål. Det er blandt nogle af de indsatser, som HE Midt tager fat på i 2018 som opfølgning på brystkræftsagen. Styrelsen for Patientsikkerhed roser indsatserne, som alle afdelinger og centre vil arbejde med lokalt i 2018.

22-02-2016 

Som opfølgning på brystkræftsagen begyndte en tværgående arbejdsgruppe i HE Midt i efteråret at se på, hvordan HE Midt kan sikre sig systematisk i forhold til kvalitetsbrist.

-Vi er blevet bekræftet i, at alle afdelinger og centre arbejder godt med at kvalitetssikre det kliniske arbejde. Vi har i hospitalsledelsen stor tillid til det arbejde, HE Midts ledere og medarbejdere udfører. Indsatserne er en ekstra sikkerhed, vi får ved at arbejde systematisk og med samme fokus i hele HE Midt, forklarer lægefaglig direktør, Michael Braüner Schmidt.

Skal støtte medarbejdere og ledere

I alt er der defineret fem indsatser under overskriften: Kvalitetssikring af det kliniske arbejde på HE Midt. En bred kreds af ledere og medarbejdere fra HE Midt samt repræsentanter fra andre hospitaler i Region Midtjylland har givet deres input til indsatserne på en temadag i oktober. Derefter er indsatserne godkendt i HMU og og afdelings- og centerledelseskredsen, før de blev indsendt til vurdering hos Styrelsen for Patientsikkerhed kort før jul.

-Indsatserne skal være med til at sikre, at vi i HE Midt ikke kommer til at stå over for en lignende sag – og det skal ske på en måde, der støtter og hjælper alle medarbejdere og ledere. Vi vil handle ved at skabe endnu mere tillid og bevidsthed om procedurer frem for at lave ekstraordinære kontroltiltag, forklarer Michael Braüner Schmidt.

De fem indsatser handler om:

1) At HE Midt er parat til at kunne håndtere en mistanke om kvalitetsbrist og systematisk følger op på tværs af klage- og patienterstatningssager for at spore, om nogle fejl går igen og kræver særlig intensiv opfølgning.

2) Hvordan HE Midt bruger kliniske retningslinjer, sikrer at alle medarbejdere er fortrolige med gældende retningslinjer på deres felt, og at afvigelser fra retningslinjer dokumenteres.

3) Hvordan HE Midt organiserer teamarbejde, så ingen arbejder alene for længe ad gangen, der kan tilbydes faglig sparring og laves handleplaner for, hvordan man følger op på kritiske fund i fx de kliniske kvalitetsdatabaser.

4) Hvilke procedurer, der kræver hvilke kompetencer, og hvordan disse kan udvikles og genopfriskes løbende, samt at medarbejdere får mulighed for at sige fra over for opgaver, som de ikke mener at have kompetencerne til at løse.

5) Hvordan HE Midt fremmer en åben kultur, hvor det er muligt at stille undrende spørgsmål til kollegers arbejdsgange i god dialog – og hvordan ledere er vigtige rollemodeller og skal skabe rammerne for en åben kultur.

Styrelsen roser

I sin tilbagemelding på de fem indsatser roser Styrelsen for Patientsikkerhed HE Midts tilgang. Styrelsen skriver:

-Det er Styrelsens vurdering, at Hospitalsledelsen har fulgt op på brystkræftsagen med en meget omfattende og anerkendelsesværdig gennemgang og kvalitetssikring af arbejdsgange og procedurer for det kliniske arbejde på afdelingerne, herunder bl.a. de ændrede procedurer for intern håndtering af afgørelser i klagesager/erstatningssager med henblik på afdækning af mulige mønstre på tværs af sager. Det er Styrelsens vurdering, at sagen herefter ikke giver anledning til fremadrettet bekymring for patientsikkerheden, hvorfor den lukkes.

 

Læs beskrivelserne af de fem indsatser