Indflytningen i det nye akutcenter har givet bedre forhold for både patienter og medarbejdere og mulighed for nye og mere effektive arbejdsgange. Til gengæld har COVID-19 sat nogle af ambitionerne på pause og gjort det vanskeligt at høste alle frugterne af de nye rammer i år.

09-12-2020

Fantastisk – intet mindre! Sådan lyder det fra Dagkirurgis afdelingssygeplejerske Lotte Thrane, når hun bliver spurgt, hvordan det har været at flytte ind i det nye akutcenter på RH Viborg. Få uger efter at H.K.H. Kronprinsesse Mary den 9. december klippede snoren og formelt indviede de 25.500 nye kvadratmeter, rykkede Lotte Thrane og kollegerne ind på akutcentrets etage 5, hvor de kunne indrette sig i lokaler skræddersyet til de dagkirurgiske patienter.

- Selvfølgelig har det også været hårdt og nyt, men det har været en kæmpe gevinst for os at få samlet dagkirurgien. Vi har fået kortere afstande og langt bedre mulighed for at arbejde sammen som et samlet team. Samtidig har vi fået bedre arbejdsmiljø, operationsstuer med dagslys og bedre rammer om patienternes forløb og de fortrolige samtaler, der skal til undervejs, konkluderer Lotte Thrane.

Samme melding kommer fra flere af de andre klinikker, afsnit og afdelinger, som i løbet af 2019 flyttede ind i det nye akutcenter. Et år efter den officielle indvielse konkluderer de samstemmende, at akutcentret på langt de fleste områder har levet op til forventningerne. Men også at 2020 med corona, omlægning og restriktioner har været et markant anderledes år, som gør det vanskeligt at sammenligne og for alvor høste alle frugterne af de nye rammer.

Patienterne sætter pris på enestuer

På akutcentrets etage 6 glæder afdelingssygeplejerske Jette Roed Brodersen sig over, at Hjerteafsnittet for alvor er faldet til og føler sig hjemme i de 25 nye ensengsstuer med eget bad og toilet til patienterne.

- Patienterne er virkelig glade for de nye ensengsstuer og muligheden for at være sig selv og have deres pårørende omkring sig. Nogle patienter betegner det som lidt luksus og hotelagtigt, fortæller Jette Roed Brodersen.

Samme billede gør sig gældende i Akutafdelingen, hvor ensengsstuer giver langt bedre mulighed for fortrolige samtaler, plads til personalet og ro til patienterne.

- Men vi kan også se, at det giver nogle nye udfordringer, hvor nogle patienter kommer til at føle sig lidt mere alene. Det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på, siger oversygeplejerske Trine Agerskov.

God forberedelse var afgørende

Både Trine Agerskov fra Akutafdelingen, Jette Roed Brodersen fra Hjerteafsnit og Lotte Thrane fra Dagkirurgi peger på, at forberedelsen til indflytningen har været altafgørende for, hvordan det er gået på deres afdelinger efterfølgende.

- Vi trænede rigtig meget i de nye rammer før flytningen. Det gjorde, at vi kendte afdelingen rigtig godt, og det har formentlig været en af grundene til, at flytningen gik så godt, fortæller Jette Brodersen.
Også i Akutafdelingen havde medarbejderne trænet eksempelvis traumekald i de nye rammer, så de var godt forberedt, da to nye store traumestuer blev taget i brug.

- Men vi kunne først for alvor tage de nye arbejdsgange og den nye akutkoncept i brug i fuld skala efter indflytningen, fordi vi ikke har haft de fysiske rammer til det før. Det har selvfølgelig betydet, at vi har skullet finde os selv i de nye rammer og tilpasse undervejs – og så kom der jo lige en pandemi, som betød, at vi var nødt til at skrinlægge nogle af vores planer for i stedet at tilpasse os den, fortæller Trine Agerskov med henvisning til COVID-19.

COVID påvirker billedet

COVID-19 har i det hele taget gjort det svært for flere afdelinger at lave en én til én sammenligning af tiden før og tiden efter indflytning. Overordnet set er hospitalet efter en flerårig indsats stort set i mål med at indfri kravet om seks procents effektivisering ved indflytning. Men alle afdelinger har på grund af COVID-19 oplevet ændrede arbejdsgange, nye opgaver og flere restriktioner, som blandt andet har gjort det svært at få udnyttet alle de nye muligheder og planlægge den mest optimale og effektive drift i de nye rammer.

Det mærke de blandt andet i Blodprøver og Biokemi:

- Vi kan helt sikkert se, at vi har opnået en klar effektivisering med det nye rørpostsystem. Det betyder noget, at vi kan sende blodprøverne løbende, efterhånden som de bliver taget, og vi har uden tvivl fået en gevinst ved det. Men samtidig betyder COVID-19 også, at bioanalytikerne skal bruge ekstra tid på at iføre sig værnemidler, hver gang de skal ind til en patient for at tage en blodprøve, så det gør det lidt svært at sige, helt præcis hvor meget mere effektive vi er blevet, konstaterer ledende bioanalytiker Torben Hansen.

Også i Akutafdelingen præger situationen med COVID-19 billedet.

- Liggetiden for vores patienter ser ud til at være faldet, men COVID-19 gør det svært at lave en egentlig sammenligning og sige, præcis hvor meget. Samtidig er der arbejdsgange og indretninger, som vi ikke har haft mulighed for at få testet i praksis endnu, fordi vi arbejder med COVID-beredskabet i stedet, siger oversygeplejerske Trine Agerskov.

Mange gevinster

Både Trine Agerskov og Jette Brodersen peger til gengæld på, at de nye rammer med ensengsstuer har været altafgørende i forhold til netop COVID-19. Det har været markant nemmere at få isoleret smittede eller potentielt smittede patienter, ligesom det har været nemmere at beskytte andre patienter mod smitte, fortæller de samstemmende.

- Vi ville have haft alvorlige problemer, hvis vi skulle have håndtere COVID-situationen i vores gamle rammer, konstaterer Trine Agerskov.
Hun tøver heller ikke med at kalde de nye rammer et klart kvalitetsløft for de akutte patienter.

- For vores patienter er det en klar forbedring, at vi kan tage imod dem i rammer, som er indrettet til formålet, og hvor vi kan modtage dem i tværfaglige teams. Og for medarbejderne har flytningen også betydet et markant løft i det fysiske arbejdsmiljø, ligesom vi har fået bedre mulighed for at arbejde tættere sammen om patienterne. Nu glæder vi os så til forhåbentlig snart at sige farvel til COVID-19, så vi for alvor kan udnytte de nye rammer og få noget, der minder lidt mere om en normal hverdag, siger Trine Agerskov.

 

201125 Løbehjul Hjerteafdelingen_DSC4241_1040px.jpg
Ensengsstuer er på mange måde en gevinst, men de nye sengeafsnit har til gengæld noget større afstande end de gamle, og nogle steder kan sygeplejerskerne melde om 10.000 ekstra skridt om dagen efter flytningen. Derfor er medarbejderne på Hjerteafsnit glade for deres løbehjul, som særligt i nattevagterne kommer i brug. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

191112-akutafdelingen-flytter_a1_dsc9398_1040px.jpg

Humøret var højt, da Akutafdelingen i november sidste år flyttede ind i det nye akutcenter. Oversygeplejerske Trine Agerskov er fortsat glad for de nye rammer, som giver langt bedre muligheder for at tage hånd om de akutte patienter. Men det har været hårdt for medarbejderne at tage nye rammer og nye arbejdsgange i brug – særligt i et år, hvor COVID-19 har raset. Arkivfoto

201116 Besigtigelse - Akuthuset_DSC3982_1040px.jpg

Projektchef Jeppe Juul Hansen fra Byggeri og Projekt var for nylig på besigtigelsestur sammen med projektleder Uffe B. Madsen for at gøre status et år efter indvielsen af det nye akutcenter. Byggeriet har overordnet set været en stor succes, selv om der selvfølgelig også har været behov for justeringer, reparationer og et par sværdslag med entreprenører og leverandører, konstaterer projektchefen. Foto: Agata Lenczewska-Madsen