Lene-Aagaard-Bach_DSC8586_1040px.jpg

Lægesekretær Lene Aaagaard Bach fra Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt. 

18-06-2020

Lene Aagaard Bach er lægesekretær i Akutafdelingen. Hun oplever, at hverdagen på Hospitalsenhed Midt har ændret sig i perioden med COVID-19, og nu fylder registreringsopgaver, afspritning og afstand meget af hverdagen.

COVID-19 ændrede pludselig hverdagen på Hospitalsenhed Midt tilbage i marts. I en række artikler stopper vi op og ser tilbage på, hvordan arbejdet ændrede karakter rundt omkring i hospitalsenheden.

I denne artikel har vi talt med lægesekretær Lene Aagaard Bach fra Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

Hvordan er din arbejdsdag ændret som følge af COVID-19?

En arbejdsdag i Akutafdelingen bærer i dag præg af, at vi skal holde mere afstand til hinanden – kolleger imellem – men også afstand til patienterne.

Vi har desuden kolleger, der af den ene eller anden årsag er blevet skærmet, og det har givet ekstra koordinering i forhold til vores arbejde. Derudover har vi fået nogle flere pladser, vi skal bemande, specielt i dagtid, så det har også medført omrokering af medarbejdere og givet os flere pladser i front ved patienterne. Det skyldes det ekstra oprettede COVID-sengeafsnit og et vurderingsområde, hvor patienter kommer og bliver podet for COVID-19.

Derudover har vi som sekretærer fået mange flere telefonopkald, da pårørende jo ikke måtte komme på hospitalet og besøge patienterne, og de måtte heller ikke være med til lægesamtaler. Derfor får vi flere opkald, end vi plejer fra pårørende, der vil høre, hvordan det går med deres kære, der er indlagte.

Har du som lægesekretær fået nye arbejdsopgaver?

Ja, vi har i Akutafdelingen fået et vurderingsområde, som patienter kan blive henvist til for at blive podet og få en lægelig vurdering. I begyndelsen af corona-perioden var der fast en sekretær alle ugens dage i vurderingsområdet. Det er nu skåret ned i kraft af, at efterspørgslen af podninger hos os er blevet mindre med tiden.

Med podningsopgaven følger en masse registrering af patienterne og registrering af prøvesvar. Disse registreringer laver vi sekretærer også på patienter, der har været indlagt med mistanke om COVID-19. Derudover holder vi øje med alle mikrobiologisvar på alle patienter, der har været indlagt, og formidler dem videre til en læge, hvis vi finder et positivt svar på en af vores lister.

Vi har også fået en opgave med registrering af podningssvar og skal give svar på podninger fra regionale og kommunale bosteder. Vi holder således i sekretariatet øje med svar fra podninger og formidler svarene de rette steder, når der findes positive svar.

Hvordan er arbejdet omkring patienterne ændret i din afdeling?

Der er kommet meget større afstand til patienterne. Vi lægesekretærer skal ikke længere med ind til patienterne på stuerne og registrere, da der skal så lidt personale ind til de forskellige patienter som muligt.

Afspritning og rengøring er generelt et vigtigt fokusområde på hospitalet, og det havde vi allerede et stort fokus på inden corona. Men vi har i corona-perioden fået endnu mere fokus på afspritningen og rengøringen. Især i de områder hvor patienterne befinder sig.

Der er heller ikke så mange ventepladser til patienterne længere, da der ikke må være så mange personer i venteområderne. Det betyder, at vi kan sikre den rette afstand mellem pladserne for de patienter, der sidder og venter.

Vi har desuden for at mindske eventuel smittefare fjernet alle vores blade, aviser og legetøj til børnene fra vores venteområder.