200824-Ann-Bossen-Herling-_DSC9372_1040px.jpg

Ann Herling bliver ny oversygeplejerske på Hospitalsenhed Midt (foto: Agata Lenzcewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt). 

24-08-2020

Hospitalsenhed Midt ansætter en ny oversygeplejerske, der skal stå i spidsen for opgaven med COVID19-test. I takt med at testopgaven er vokset i omfang, har hospitalsledelsen besluttet, at opgaven skal håndteres, bemandes og ledes af den nye oversygeplejerske Ann Herling.

Ann Herling kommer som ny oversygeplejerske til at stå for ledelsen af Hospitalsenhed Midts testfaciliteter i tæt samarbejde med to afsnitsledere. Ann Herling kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske i Dagkirurgi, der hører under Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg.

Der er i øjeblikket en proces i gang med henblik på at få ansat de to nye afsnitsledere.

Organiseringen af testområdet er midlertidig, og derfor har Ann Herling fået orlov fra nuværende stilling for snarest muligt at kunne træde til i den nye lederstilling for testfaciliteterne.

Derudover vil ledende bioanalytiker Torben Hansen fra Blodprøver og Biokemi fungerer som back up for Ann Herling efter behov – eksempelvis i ferieperioder. Torben Hansen vil også indgå i driftsgruppen omkring testområdet.

Testopgaven forventes at vokse

Testområdet som opgave er vokset anseeligt siden foråret. Senest med det nye testcenter, der åbnede i Silkeborg i sidste uge. Det forventes desuden at vokse yderligere i omfang som led i regeringens teststrategi.

Hospitalsledelsen har derfor vurderet, at der er brug for at aflaste de to afdelingsledere, som har passet ledelsesopgaven i testområdet indtil nu samtidig med deres almindelige lederstillinger i afdelingsledelserne for Patologi, Regional Specialtandpleje, Røntgen og Skanning, Viborg og Ortopædkirurgi.

Tak for en flot indsats

- Oversygeplejerske Tone Mørch Møller og ledende bioanalytiker Lene Sofia Sørensen har indtil nu ledet testopgaven på Hospitalsenhed Midt, mens de også har passet deres øvrige opgaver som oversygeplejerske og ledende bioanalytiker for fire afdelinger på RH Viborg. De har leveret en kæmpe og flot indsats, og de har sørget for, at vi er lykkes med testopgaven under helt særlige vilkår og krav. Det er virkelig flot, siger sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen fra Hospitalsenhed Midt og fortsætter:

- I hospitalsledelsen vil vi gerne sige tak til Tone og Lene Sofia for deres imponerende indsats. Men vi vil også gerne takke den nye leder Ann for at træde til og overtage opgaven. Der venter en stor og vigtig opgave med at løfte den voksende testopgave og få videreudviklet området.

Den fremtidige ledelse af testområdet på Hospitalsenhed Midt dækker over alle de steder, hvor Hospitalsenhed Midt bemander COVID19-testfaciliteter. Det er testteltet på Vinkelvej i Viborg, podestationen ved indgang F på Regionshospitalet Viborg, det nye testtelt i Silkeborg og testbiler.