09-01-2020

Hospitalsenhed Midt har netop modtaget en bevilling på 2,2 millioner kroner, der skal bruges på arbejdsindsatsen omkring sygefravær på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

De helt præcist 2.231.200 kroner skal bruges til et projekt, der handler om nærvær, trivsel og optimerede arbejdsgange til glæde og gavn for de 4.237 medarbejdere, der arbejder på Hospitalsenhed Midts fire hospitaler.

Projektet finder sted i 2020 og 2021, og det skal fokusere på hospitalsenhedens nye nærværs- og fraværspolitik samt forflytninger af patienter.

Hospitalsenhed Midt fik i 2019 en ny nærværs- og fraværspolitik, som i løbet af projektet skal implementeres bredt i organisationen og gøres til en del af hospitalsenhedens fælles DNA. Det kommer blandt andet til at foregå igennem arbejde med data og kompetenceudvikling af ledere.

Derudover kommer der i projektet fokus på emnet forflytning. Når patienter eksempelvis skal have hjælp til at blive flyttet fra en stol til en seng, kan det potentielt give medarbejderne fysiske gener, hvis de foretager en forkert forflytning. De kan få forkerte vrid eller stræk i kroppen, der i værste fald kan give langvarige fysiske gener og betyde, at de bliver sygemeldte. De situationer ønsker hospitalsenheden at arbejde forebyggende med, så sådanne situationer så vidt muligt kan undgås.

- Vi ønsker at passe godt på vores medarbejdere og sikre, at Hospitalsenhed Midt fortsætter med at være et godt sted at arbejde. Derfor er det vigtigt at værne om vores gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø, lyder det fra HR-chef Julie Witt, som fortætter:

- Det kan vi blandt andet gøre ved at lave fokuserede indsatser, som indsatsen omkring forflytning er et godt eksempel på. Derfor er vi utrolig glade for at have modtaget bevillingen, som giver os mulighed for at lave en særlig indsats, som forhåbentlig vil medføre mindre sygefravær.

Midlerne kommer fra Beskæftigelsesministeriets pulje for sygefravær på offentlige arbejdspladser.