Jette Hoffmann-Petersen, ledende overlæge på Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg, skifter job.

18-05-2020

Jette Hoffmann-Petersen har ønsket at skifte stilling inden for Region Midtjylland og tiltræder 1. januar 2021 en stilling som overlæge i Børn og Unge på Regionshospitalet Randers. Hun har uddannelsesorlov fra Regionshospitalet Viborg, indtil hun tiltræder sin nye stilling.

Jette Hoffmann-Petersen og oversygeplejerske Lotte Niebur har gennem det seneste år gennemført en omfattende proces med en række tiltag for at forbedre samarbejdet mellem læger og den ledende overlæge og generelt udvikle afdelingen Børn og Unge.

Trods dette arbejde formulerede en del af personalet i Børn og Unge et bekymringsbrev den 6. maj med kritik af afdelingsledelsen, herunder den ledende overlæge. Hospitalsledelsen har siden 6. maj mødtes med personalet i afdelingen og afdelingsledelsen. På baggrund af den seneste udvikling med brevet har Jette Hoffmann-Petersen ønsket at skifte job.

-Det er med beklagelse, at vi skal sige farvel til Jette, som sammen med sin oversygeplejerskekollega har arbejdet for at skabe et godt miljø og struktur i Børn og Unge i dialog med personalet. De har spottet relevante problemstillinger i afdelingen, som der er blevet arbejdet med, og de har haft vores opbakning til dette arbejde, siger lægefaglig direktør, Claus Brøckner Nielsen.

Jette Hoffmann-Petersen har været ansat som ledende overlæge i Børn og Unge siden maj 2019. Før dette var hun ansat på Aalborg Universitetshospital.

Siden sommeren 2016 har den tidligere hospitalsledelse rekrutteret tre forskellige ledende overlæger til afdelingen. Den nuværende hospitalsledelse har ansat Jette Hoffmann-Petersen. I alt har der været fire forskellige ledende overlæger i afdelingen siden 2016. To fastansatte og to konstituerede. Hospitalsledelsen forventer at fremlægge en plan for fremtidig lægelig ledelse i Børn og Unge inden for de kommende uger.