200623-Hjertesygdomme-dagklinik-er-blevet-1-år_DSC8673._1040px.jpg

Teamet på Hjerteafsnittets Dagklinik. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

29-06-2020

Regionshospitalet Viborg oplever 67 procent færre indlæggelser blandt akutte hjertepatienter efter oprettelsen af Hjerteafsnittets Dagklinik.

Ønsket om både at give patienterne en hurtigere vurdering af, om de fejler noget med hjertet, og om den videre udredning kræver indlæggelse var to væsentlige ønsker til at forbedre modtagelsen af akutte hjertepatienter på Hjerteafsnittet på Regionshospitalet Viborg – og det blev kickstarten til åbningen af Hjerteafsnittets Dagklinik i 2019.

- Udredning af hjertepatienter kræver oftest både hurtig og specialiseret vurdering. Ud over en hurtigere vurdering ønskede vi med dagklinikken kun at indlægge de absolut indlæggelseskrævende patienter, hvor det før klinikkens tilblivelse var normen at indlægge samtlige akutte hjertepatienter, siger Johannes Wilhjelm, der er overlæge på Hjertesygdomme.

Ud over at skære de unødvendige indlæggelser væk var målet med dagklinikken også at afkorte indlæggelserne, mod til gengæld at lave en opfølgning ambulant inden for en uge i de samme omgivelser, patienterne har været indlagt i.

Det første års erfaringer med Hjerteafsnittets Dagklinik taler for sig selv. Af de knap 700 patienter, der har været forbi dagklinikken det første år, kan 2 ud af 3 patienter enten afsluttes med det samme eller sendes hjem samme dag med en plan om at få lavet yderligere undersøgelser eller kontroller ambulant. Før klinikken blev oprettet, ville alle patienterne være blevet indlagt.

- Patienterne er yderst tilfredse med de nye rammer, behandlingen og opfølgningen i dagklinikken. Planen for den største del af patienterne er allerede lagt og effektueret den første dag, inden personalet tager over om aftenen. Det giver patienterne vished med en hurtig plan, og langt de fleste kan trygt tage hjem og sove i deres egen seng, med en klar plan for opfølgning i dagklinikken eller i andet regi, siger Jette Roed Brodersen, der er afdelingssygeplejerske på Hjertesygdomme.

Om Hjerteafsnittets Dagklinik

Hjerteafsnittets Dagklinik modtager en stor del af Hospitalsenhed Midts akutte hjertepatienter. Derudover vurderer dagklinikken de hjertepatienter, der for nyligt er blevet udskrevet og har behov for en tæt kontrol efter udskrivelsen. Desuden modtager klinikken patienter, der møder ind til ambulante DC-konverteringer.

Med den nye organisering oplever personalet i dagklinikken et forbedret tværfagligt samarbejde mellem klinikkens yngre læge, sygeplejersker og speciallæge. Konfereringen af patienten mellem den yngre læge, speciallægen og sygeplejersken foregår nu i samme rum, hvilket ud over en hurtigere diagnosticering af og plan for patienten også giver en tæt supervision af klinikkens yngre læge og en bedre overlevering af patienten de to læger imellem.

Det første års erfaringer fra Hjerteafsnittets Dagklinik viser, at det nye og accelererede forløb ikke giver flere genindlæggelser. Derfor håber Johannes Wilhjelm også, at endnu flere patientkategorier og sygdomsforløb i fremtiden kan foregå mere ambulant, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt og patienten vurderes til at have gavn af at være hjemme frem for at være indlagt på hospitalet.