25-11-2020

4. marts 2020 justerede Diagnostisk Center henvisningskriterier og visitationspraksis for patienter, hvor der er mistanke om lungekræft.

Henvisningskriteriet på praksis.dk lyder, at ved mistanke om lungekræft skal praktiserende læge sende en henvisning på CT thorax/øvre abdomen med kontrast med angivelse af mistanke om lungekræft.

Lavdosis-CT benyttes fortsat ved kontroller og som muligt alternativ til røntgen af lungerne ved patienter, hvor der mistænkes anden sygdom end lungekræft.

Der har i medier og fra politisk side været stillet spørgsmål til, om ændringen i praksis betyder, at flere patienter i stedet får tilbudt røntgen af thorax.

Flere forskellige datatræk viser, at dette ikke er tilfældet.

Tallene viser i stedet, at flere patienter får CT af brystkassen med kontrast (den i pressen nævnte fulde CT), som er mere sensitiv end lavdosis-CT og røntgen.

Brug af undersøgelsestyper, sammenligning 2019 og 2020

I en sammenligning mellem 2019 og 2020 for perioden 1. marts til 31. oktober er de relative andele af:

  • Røntgen af brystkassen faldet fra 34,4 fra 31,7 procent.
  • Lavdosis-CT af brystkassen faldet fra 22,6 til 15,2 procent.
  • Diagnostisk CT af brystkassen med kontrast øget fra 31,4 til 44,3 procent.
  • Ultralavdosis CT af brystkassen faldet fra 11,7 til 8,8 procent.

De samlede tal fremgår af tabellen nedenfor.

Radiologiske undersøgelser af thorax, RH Silkeborg

1.3.-1.11 2019

Røntgen

Lavdosis-CT

CT med kontrast

Ultralavdosis CT

Total

Antal undersøgelser

2626

1730

2408

896

7660

Procentvis andel

34,3

22,6

31,4

11,7

100

1.3.-1.11 2020

Røntgen

Lavdosis-CT

CT med kontrast

Ultralavdosis CT

Total

Antal undersøgelser

1924

922

2688

536

6070

Procentvis andel

31,7

15,2

44,3

8,8

 100

Brug af undersøgelsestyper, udvikling fra 1. januar 2014 til 31. oktober 2020

Den samlede udvikling over de sidste knap syv år viser en støt nedadgående brug af røntgen af thorax. Der ses samtidig den samme stigning i brugen af diagnostisk CT med kontrast efter marts 2020.

Generelt viser udviklingen over måneder, at der månedsvis er udsving i brugen af alle undersøgelsestyper. Se graf over udviklingen i brugen af undersøgelsestyperne.

Graf over udvikling i radiologiske undersøgelser

Alle datatræk er lavet i samarbejde mellem Diagnostisk Center og Sundheds-It ved Hospitalsenhed Midt.

Der er tale om relative tal, det vil sige andele af det samlede antal undersøgelser. Derved er der taget højde for et generelt fald i alle undersøgelsestyper i foråret 2020 på grund af COVID19.