De mest specialiserede undersøgelser og behandlinger skal ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan foregå på Regionshospitalet Viborg. Skive vil dog fortsat varetage hovedparten af lungeklinikkens undersøgelser og behandlinger. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

For at kunne overholde Sundhedsstyrelsens specialeplan, skal de specialiserede dele af Klinik for Lungesygdom rykkes fra Regionshospitalet Skive til Regionshospitalet Viborg. Hovedparten af klinikkens undersøgelser og behandlinger vil dog fortsat foregå i Skive.

05-20-2020

Cirka 1750 årlige ambulante undersøgelser og behandlinger skal rykkes fra Skive til Viborg for at leve op til kravene i Sundhedsstyrelsens specialeplan. Derfor skal Region Midtjyllands hospitalsudvalg den 10. august behandle spørgsmålet om flytning af dele af Klinik for Lungesygdomme, inden sagen afgøres endeligt at regionsrådet den 19. august.

Siger politikerne ja til at flytte funktionerne, vil de specialiserede undersøgelser og behandlinger blive rykket til Viborg, mens hovedparten af klinikkens aktiviteter vil forblive i Skive i form af 5000 årlige ambulante undersøgelser og behandlinger på hovedfunktionsniveau.

- For mig er det meget vigtigt med et stærkt sundhedshus i Skive, og det er også den udvikling, jeg ser ske med mange stærke initiativer, selv om vi selvfølgelig også er nødt til at overholde Sundhedsstyrelsens krav, siger hospitalsudvalgets formand Henrik Gottlieb Hansen.

Specialeplanen peger på Viborg

Hospitalsenhed Midt, som rummer regionshospitalerne i Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel, er godkendt til at varetage fire specialiserede funktioner inden for lungemedicin: tre regionsfunktioner og en højt specialiseret funktion indenfor områderne lungekræft, svær astma, tuberkulose og den forholdsvis sjældne lungesygdom idiopatisk lungefibrose.

I Sundhedsstyrelsens specialeplan fra 2016 er godkendelsen givet til Regionshospitalet Viborg, men opgaven er hidtil midlertidigt blevet varetaget på søsterhospitalet i Skive, fordi pladsen i Viborg har været for trang. Med færdiggørelsen af det nye akutcenter er der nu frigjort tilstrækkeligt plads, og hospitalsenheden planlægger derfor at flytte de specialiserede funktioner til Viborg som forudsat i Sundhedsstyrelsens godkendelse. Sker det ikke i løbet af 2020, vil Hospitalsenhed Midt ikke længere kunne varetage de opgaver, som vedrører regionsfunktionen og den højtspecialiserede funktion – og opgaverne vil dermed heller ikke kunne varetages i Skive.

De fire specialiserede funktioner udgør tilsammen cirka 1750 årlige undersøgelser og behandlinger, som altså vil blive rykket til Viborg, hvis politikerne godkender indstillingen. I Skive forbliver til gengæld undersøgelser og behandlinger på hovedfunktionsniveau og inden for allergiområdet for patienter fra både Skive og Viborg Kommuner. De funktioner udgør tilsammen cirka 5000 årlige undersøgelser og behandlinger og dermed altså klart størstedelen af klinikkens aktivitet.

- Dermed fastholder vi en stærk Klinik for Lungesygdomme på hospitalet i Skive, og der vil også fremover være et tæt samarbejde mellem funktionerne i Skive og Viborg, pointerer hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fra Hospitalsenhed Midt.

Fortsat fokus på udviklingen af Regionshospitalet Skive

Sideløbende med flytteplanerne har Hospitalsenhed Midt fortsat fokus på udviklingen af Regionshospitalet Skive. Senest har Røntgen og Skanning udvidet deres aktivitet og åbningstid i Skive, hvor hospitalet sidste år også åbnede ny Klinik for Åndenød.

- Regionshospitalet Skive en vigtig del af den samlede hospitalsenhed. I Skive er vi blandt andet utroligt stolte af det samarbejde, vi har med eksempelvis kommune og private sundhedsaktører om det fælles Skive Sundhedshus. Og her skal hospitalets tilbud selvfølgelig også fremover spille en central og aktiv rolle, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Han fremhæver blandt andet projekt SKARB som et godt eksempel på et tværsektorielt samarbejde med base i Skive Sundhedshus. Her samarbejder blandt andre hospital, kommune og de praktiserende læger om nye tiltag for multisyge kronikere.

Ud over Klinik for Lungesygdomme rummer Regionshospitalet Skive blandt andet akutklinik, fertilitetsklinik, neurorehabilitering, røntgen, blodprøvetagning, Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, Klinik for Åndenød, Hjerteklinik, Klinik for Ernæring, jordemoderklinik og Klinik for Lindrende Behandling.