Sygepleje_DSC5945_1040px.jpg

Modelfoto

23-10-2020

På RH Hammel Neurocenter sidder forskningsenheden tæt på klinikken, og det er givtigt, når de to dele samarbejder om et projekt. Det er et implementeringsprojekt på Neurocenter sengeafsnit 5 et godt bevis på.

Siden 2019 har ledelse, specialeansvarlige, klinikere og forskere arbejdet tæt sammen på implementeringsprojektet, som skal sikre patienterne en ensartet og systematisk tilgang i behandlingen. Projektet har både handlet om det tværfaglige samarbejde og den neurorehabiliterende indsats over for bevidsthedssvækkede patienter med svær senhjerneskade. Målet er både at få den enkelte medarbejders viden bredt ud til alle medarbejdere og at gøre patienterne mere aktivt deltagende i deres egen behandling.

Personalet i klinikken har fortalt forskerne, hvordan de arbejder, og forskningsenheden er kommet med et bud på, hvordan man systematisk kan arbejde med det. Den systematiske tilgang er blevet indført i klinikken, og forskningsenheden har herefter målt på effekten af ændringerne.

- Ved hjælp fra forskningsenheden har vi fået systematiseret det arbejde, vi i forvejen udførte i sengeafsnittet. Al den viden den enkelte medarbejder sidder med skal komme ud og blive alles viden på afsnittet. Vi målte på patienternes deltagelse gennem deres funktionsevne før og efter systematiseringen, og patienternes evne til at være aktivt deltagende viste en tendens til at være højere efter vi fik indført den systematiske tilgang, siger Helene Honoré, ergoterapeut på Neurocenter sengeafsnit 5 og Ph.D.-studerende i forskningsenheden.

Undervejs i projektet har medarbejderne gennemgået undervisning med en ekstern underviser, deltaget i workshops og videofilmet deres tilgang til patienter for at drage læring af filmene og modtage feedback fra kollegerne.

- På den måde får vi de reflekterende samtaler. Vi vil gerne opnå en feedbackkultur, hvor vi har en fælles refleksion over tilgangen til patienterne og de forskellige behandlingsteknikker. I sidste ende sikrer det også patienten en systematisk og ensartet tilgang i behandlingen, der også lader til at give patienterne en højere funktionsevne, siger Helene Honoré.

Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden under fanen 'Tegn på tidlig deltagelse - kompetenceudviklingsforløb'.