200623 DC går nye veje med indlæggelse i RoS_DSC8833_1040px.jpg

Christine Houman Nyrup og kollegerne på Diagnostisk Centers Røntgen og Skanning benyttede forårets atypiske tilstande til at prøve nye muligheder af. Det har resulteret i et nyt observationsafsnit til blandt andre patienter, som skal have taget en biopsi fra lunger eller lever eller drænet lunger og bughule. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Mens COVID-19 mange steder gav ekstra travlhed og nye udfordringer, banede undtagelsestilstanden samtidig vejen for at prøve nye løsninger af andre steder. På Diagnostisk Center i Silkeborg skabte Røntgen og Skanning et nyt observationsafsnit til blandt andre alvorligt syge kræftpatienter og med det tværfaglige samarbejde i fokus.

09-07-2020

Et nyt observationsafsnit på Regionshospitalet Silkeborg har resulteret i roligere forløb, hvor patienten kun skal forholde sig til én afdeling og én medarbejdergruppe, og hvor de bliver informeret om dagens undersøgelser af de radiografer og røntgensygeplejersker, som selv udfører undersøgelserne.

Det nye afsnit er oprettet af Røntgen og Skanning på Diagnostisk Center og skal tage imod patienter, der eksempelvis skal have udført en lunge- eller leverbiopsi i forbindelse med en kræftudredning eller drænet lunger og bughule i forbindelse med alvorlig kræftsygdom. Patienterne er hidtil blevet modtaget på et medicinsk sengeafsnit og herfra kørt til undersøgelse hos Røntgen og Skanning for så efterfølgende at komme retur til sengeafsnittet til observation. Fremover vil både modtagelse, undersøgelse, observation og udskrivelse for visse patienter kunne foregå fra Røntgen og Skanning.

- For patienterne giver det en bedre kontinuitet. De møder op ét sted og bliver fulgt igennem dagen af en begrænset gruppe medarbejdere. Samtidig får de deres informationer fra medarbejdere, som kender de enkelte procedurer rigtig godt og dermed kan svare på de spørgsmål, der måtte opstå i løbet af dagen. Og internt på hospitalet betyder ordningen samtidig en aflastning af vores medicinske sengeafsnit og et fortsat tæt tværfagligt samarbejde, fortæller afdelingsradiograf Christine Houman Nyrup.

Uventet mulighed

Ideen til de nye observationspladser fik Christine Houman Nyrup tilbage i januar efter at have hørt kolleger fra Odense Universitetshospital fortælle om et lignende initiativ.

- Da COVID-19 ramte var det selvfølgelig på ingen måde et ønskescenarie for nogen. Men det stod omvendt ret hurtigt klart, at vi samtidig havde en helt unik mulighed for at prøve nogle ting af, som vi under andre omstændigheder ikke ville kunne, siger Christine Houman Nyrup, som kunne se kollegerne på de medicinske sengeafsnit løbe stærkt for at forberede sig på covid-situationen, mens en del planlagte undersøgelser omvendt blev aflyst i Røntgen og Skanning.

Derfor bad hun med opbakning fra centerledelsen en gruppe medarbejdere undersøge, gøre klar og indrette to nye observationspladser. Pladserne skulle dels aflaste de pressede medicinske afsnit og dels prøve ideerne om egne observationspladser til Røntgen og Skanning af i praksis, og projektet mødte stor velvilje og hjælpsom i forhold til at finde fysisk plads og få afsnittet etableret.

Tættere på patienterne

I første omgang blev de nye pladser indrettet midlertidigt i Klinik for Mave- og Infektionssygdomme, inden observationsafsnittet efterfølgende blev flyttet til Opvågningens lokaler, hvor Røntgen og Skanning frem til efteråret råder over fire observationspladser tæt på afdelingens øvrige lokaler. Pladserne benyttes blandt andet til patienter, som i forbindelse med kræftudredning skal have taget en biopsi fra lunger eller lever, ligesom de også retter sig mod alvorligt syge kræftpatienter, der skal have drænet lungerne og bughulen for væske. Begge dele indgreb med risiko for komplikationer og dermed behov for efterfølgende observation.

På det nye observationsafsnit bliver patienterne modtaget og forberedt til undersøgelse og indgreb, og det betyder, at det nu er radiografer og røntgensygeplejersker, der står for blandt andet måling af blodtryk og temperatur, ligesom de også efterfølgende observerer patienterne og tømmer eksempelvis lungedrænet. Til gengæld er det fortsat de medicinske læger, der tilser patienterne og tilkaldes i tilfælde af komplikationer.

- Det tværfaglige samarbejde er fortsat helt afgørende, og de medicinske læger har stadig de samme opgaver omkring patienten – nu blot i andre rammer og med radiograferne som fast samarbejdspartner. Samtidig holder vi fast i det tværfaglige samarbejde med sygeplejerskerne på de medicinske afsnit, og der vil fortsat være faglig sparring om patienternes behov, siger Christine Houman Nyrup.

Til gengæld giver den nye indretning færre skift mellem afdelinger og dermed endnu bedre sikkerhed for, at informationer og iagttagelser i forhold til patienten ikke går tabt i overleveringen. Samtidig får Røntgen og Skanning et tættere forhold til deres patienter og dermed også på sigt bedre mulighed for at skabe forløb, som matcher patienternes ønsker og behov.

- Vi er ikke nødvendigvis helt i mål med alle dele endnu, men vi justerer og tilpasser, efterhånden som vi erfarer, hvad der virker bedst. Covid-situationen var på mange måder en udfordring – men for os var den også en påmindelse om og en oplagt anledning til at prøve nogle af vores tanker af. Det skal vi turde, så vi også fremover står stærkt i forhold til udvikling og nytænkning, mener Christine Houman Nyrup.