Besøgende og ledsagere har fortsat ingen adgang, men patienterne vil igen kunne benytte flere indgange til hospitalerne i Silkeborg, Viborg og Skive. Indgangene genåbnes som følge af det reducerede smittetryk og den øgede aktivitet på hospitalerne.

18-05-2020

I uge 21 genåbner Hospitalsenhed Midt de fleste af dørene til hospitalerne i Silkeborg, Viborg og Skive. Det betyder, at patienter og medarbejdere igen kan benytte andre indgange end hovedindgangen. Til gengæld har pårørende og besøgende fortsat ikke adgang til hospitalerne undtaget er dog eksempelvis pårørende til kritisk syge, børn under 18 og demente.

På samme måde siger hospitalerne også fortsat nej tak til blomster, chokolade og gaver til indlagte for at reducere antallet af mulige smittekilder mest muligt.

Sideløbende med åbningen af indgangene er også vagt- og guideordningen ved hospitalernes hovedindgange væk. Patienter kan i stedet – præcis som før COVID-19 – få hjælp til at finde vej via hospitalernes oversigtskort og skilte, ligesom personalet i Informationen naturligvis sidder klar til at hjælpe.

Følger smittetrykket

Hospitalernes døre blev lukket midt i marts for at reducere smitterisikoen på hospitalerne i forbindelse med COVID-19, og samtidig aflyste hospitalerne en række planlagte undersøgelser og behandlinger.

Efterhånden som smittetrykket i Danmark er taget af, er hospitalerne nu igen – i lighed med resten af samfundet - begyndt at skrue op for aktiviteten. De to faktorer tilsammen gør det muligt og relevant at ophæve skalsikringen af hospitalerne.

I Silkeborg og Viborg genåbnes som udgangspunkt alle hidtidige indgange mandag. I Viborg dog undtaget indgang E, F og G – de to sidstnævnte vil fortsat være dedikeret til patienter med bekræftet eller mistænkt COVID-19.

I Skive åbner hovedindgangen på Resenvej igen tirsdag, mens indgangen fra Kompagnigade 9 også fortsat er åben.
På Hammel Neurocenter sker der ingen ændringer i adgangsforholdene. Her vil indgang A fortsat være åben, ligesom indgang B er åben for blodprøvetagning. Indgang C for CT-skanninger betjenes fortsat via dørtelefon.

Alle patienter med planlagt besøg på hospitalet opfordres til at tjekke deres indkaldelsesbrev og evt. påmindelse via SMS for at se, hvilken indgang de med fordel kan benytte for at finde frem til deres mødested.

Akutte patienter og fødende

Med genåbningen af indgangen vil akutte patienter igen blive henvist til indgangene med nemmest adgang til eksempelvis akutklinik, skadestue eller lægevagt.

I Silkeborg kan akutte patienter med fordel benytte hovedindgangen eller indgang N for at komme til akutklinik og lægevagt, mens de akutte patienter i Skive skal stile mod indgangen på Kompagnigade 9. På Regionshospitalet Viborg henvises akutte patienter til indgang B, Heibergs Alle 5B, når de skal på skadestuen eller til lægevagten.
Alle akutte patienter skal dog fortsat ringe til egen læge eller lægevagt, før de tager på hospitalet.

Samtidig kan fødende fremover igen med fordel benytte indgang C på Regionshospitalet Viborg. Indgangen er forbundet med parkeringshuset P4 via den overdækkede gangbro.

Få hjælp på vores hjemmeside

Situationen med COVID-19 udvikler sig løbende, og det samme gør de regler, hospitalerne skal følge.

På hospitalernes hjemmeside finder du de opdaterede regler for eksempelvis besøg, ledsagere og gaver til indlagte. Her finder du også oversigtskort over hospitalerne og vejvisning til covid-test.

Se mere her.

Fakta til patienter og pårørende i Silkeborg

Fakta til patienter og pårørende i Viborg

Fakta til patienter og pårørende i Skive

Fakta til pårørende til patienter i Hammel