201127 TrygFondens Familiehus_DSC4266_1040px.jpg

02-12-2020

Hvert år får cirka 1000 børn og unge en erhvervet hjerneskade i Danmark. Dem, der bliver hårdest ramt, får behov for rehabilitering på højt specialiseret niveau. Det foregår to steder i landet, og derfor er der brug for en base, hvor familier til de indlagte børn og unge kan opholde sig under den længerevarende indlæggelse. På Hammel Neurocenter er TrygFondens Familiehus blevet en løsning, der har vist sig at have en stor betydning.

En ny evaluering af TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter viser, at det er essentielt for familier til indlagte børn på neurocentret at kunne være sammen, og at det giver større overskud i hverdagen.

TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter blev taget i brug omkring årsskiftet 2018-2019. Huset er bygget til familier til indlagte børn og unge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, så familierne har en base under indlæggelsen. Familiehuset er blevet en realiseret på baggrund af en donation fra TrygFonden på 25,5 millioner kroner.

Forældrene kan bo i familiehuset, så de er tæt på deres barn, der er indlagt på neurocentret på den anden side af vejen. De kan på den måde deltage i deres barns rehabilitering, selvom de måske bor langt væk. Derudover giver familiehuset mulighed for, at søskende og andre pårørende kan opholde sig i huset.

Henriette Holm Stabel, ergoterapeut og ph.d., har netop gennemført en evaluering af familiehuset, der viser, hvilke oplevelser og erfaringer familier har haft og gjort sig under deres ophold i huset gennem det første år. Evalueringen viser også, hvordan ansatte på neurocentret har oplevet betydningen af at have huset som et tilbud til de kriseramte familier, der har et barn indlagt på Hammel Neurocenter.

Stor betydning for familien

Når et barn eller en ung bliver ramt af en hjerneskade, rammer det hele familien. Rehabiliteringen er derfor en kompleks opgave, der ikke kun drejer sig om barnets eller den unges ofte alvorlige og mangeartede funktionsevnenedsættelser, men også en kriseramt familie.

De familier, der deltog i evalueringen, giver alle udtryk for, at det har stor betydning for alle familiens medlemmer at have mulighed for at opholde sig i familiehuset under indlæggelsen. De roser husets indretning og faciliteter, og deres oplevelse er, at familiehuset giver større overskud i hverdagen.

Forældrene til de indlagte børn giver også udtryk for, at det er essentielt for familien, at der er mulighed for, at den kan være samlet, og at de kan lave aktiviteter sammen som familie, hvor også deres indlagte barn kan deltage.

201127 TrygFondens Familiehus_DSC4272_1040px.jpg

Familiehuset danner ramme for hverdagen

De ansatte på Hammel Neurocenter oplever også, at familiehuset har stor betydning for både forældre, det indlagte barn og deres eventuelle søskende.

Familiehuset understøtter familiernes muligheder for at opretholde en hverdag, hvor de sammen kan foretage sig de aktiviteter, som hver familie er vant til i deres dagligdag.

Derudover oplever de ansatte, at huset giver mulighed for et tiltrængt pusterum for forældre og søskende til indlagte børn.

Evalueringen bekræfter altså, at familiehuset er et godt tilbud til de indlagte børn og deres familier. Men derudover peger evalueringen også på en række praktiske tiltag og udviklingsinitiativer, der potentielt kan forbedre opholdet i familiehuset. Det vil neurocentret nu arbejde videre med.